How to prevent your best people from leaving

Jak zabránit nejlepším lidem v odchodu

Direct managers don't have any control over some of the reasons their best employees leave. They may, however, prevent many departures when they realize they should adjust their leadership style in order to make their people more satisfied and productive. Forbes.com highlighted several typical, yet preventable reasons the best employees leave. Do you consider these reasons for leaving serious, and will you try to prevent them?

1. No opportunities for further development

Talented people who are are really good in their field want to grow. They want to develop their careers, their knowledge and skills and also earn more money. Even if you don't have the money to give them a raise now, you still have many options to contribute to their further development. Talk to them about what direction they want to go in and what they would like to learn. Try to offer them more responsibility.

2. The boss's unsuitable management style

You have probably heard the saying that "people don't leave companies, but their bosses". Try to think about how you treat the biggest talents in your team. You may not let them work independently enough. You may not listen to them or let them introduce new work processes. Do you want to know whether they like your management style? Go and ask them what you can improve.

3. Unnecessary bureaucracy

The most talented employees want to do what they know and what they enjoy. However, especially in large organizations, they often struggle with excessive bureaucracy preventing them from working and making decisions the way they would like. While the average employee usually doesn't mind, the best do. Their managers should talk about these issues with them and help them solve any problems that might arise. They should also communicate with their own superiors about their subordinates' experiences with corporate rules.

4. Insufficient recognition

Do your best people know that you think they are the best? Praise should be expressed publicly. Too much remains unsaid between managers and their people and that's a shame. Work on improving your interpersonal communication.

5. Managers who are too busy

Managers can sometimes be so preoccupied with their own problems that they have no time to think about the needs of their people. Everybody has their own problems, but managers should think first about their people and the possible ways their team can help them perform their duties and responsibilities. If a key client was thinking about leaving you, would you ignore him? Probably not.

An interesting study on why employees leave in the Czech Republic is available here.

-kk-

  Jak zabránit nejlepším lidem v odchodu

  Některé důvody, které vedou nejlepší zaměstnance k odchodu, nedokáží jejich přímí nadřízení ovlivnit. Řadě odchodů však předejít mohou, pokud si uvědomí, že je by měli upravit svůj styl vedení k větší spokojenosti a produktivitě svých podřízených. Na několik typických důvodů ztráty nejlepších zaměstnanců, kterým mohou manažeři zabránit, upozornil server Forbes.com. Vnímáte tyto důvody jako závažné a snažíte se jim předcházet?

  1. Chybějící možnosti dalšího rozvoje

  Talentovaní lidé, kteří jsou ve svém oboru opravdu dobří, chtějí růst. Chtějí dále rozvíjet svou kariéru, své znalosti a dovednosti a také vydělávat více peněz. I když peníze nemusíte mít k dispozici, stále máte řadu možností, jak přispět k dalšímu rozvoji svých lidí. Mluvte s nimi o tom, kam se chtějí dostat a co by se chtěli ještě naučit. Zkuste jim nabídnout více odpovědnosti.

  2. Nespokojenost s manažerským stylem nadřízeného

  Ne nadarmo se říká, že lidé neopouštějí firmy, ale své šéfy. Zkuste se zamyslet nad tím, jak přistupujete k největším talentům ve svém týmu. Možná je nenecháte pracovat samostatně, možná je neposloucháte nebo jim nedovolíte zavádět nové postupy práce. Chcete vědět, zda jim váš manažerský styl vyhovuje? Jděte a zeptejte se jich, co můžete zlepšit.

  3. Zbytečná byrokracie

  Nejlepší talenty chtějí dělat, co umějí a co je baví. Zejména ve velkých organizacích však často bojují s přílišnou byrokracií, která je nenechá pracovat a rozhodovat se podle vlastních představ. Zatímco běžným zaměstnancům to většinou nevadí, těm nejlepším ano. Manažer by s nimi měl o těchto problémech mluvit a pomáhat jim je řešit. Měl by také komunikovat se svými nadřízenými o zkušenostech svých podřízených s firemními pravidly.

  4. Nedostatečné uznání

  Vědí vaši nejlepší lidé, že je považujete za nejlepší? Chválit je třeba konkrétně a veřejně. Mezi manažery a jejich lidmi zůstává příliš mnoho nevyřčeného a to je škoda. Zapracujte na osobní komunikaci.

  5. Příliš vytížený manažer

  Manažer může někdy být tak zaměstnán svými vlastními problémy, že nemá čas přemýšlet o potřebách svých lidí. Každý má své problémy, manažer by však měl myslet v první řadě na své lidi, aby s jejich pomocí mohl dobře plnit své úkoly a povinnosti. Pokud by od vás chtěl odejít klíčový klient, také byste to ignorovali? Asi ne.

  Zajímavou studii o důvodech odchod zaměstnanců z českého prostředí si můžete přečíst zde.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com