What successful people do in the morning

Jak vypadá ráno úspěšných lidí

The morning is a really important part of your day: it can contribute significantly to your success but also be the root of your failure. So what to do in the morning in order to prepare yourself properly for the rest of the day? According to an article on the addicted2success.com website, you should keep a journal, exercise, decide what is important for you and, at least for a short while, meditate.

Journaling

People have been keeping journals for more than 1,000 years. There is no way this activity could have survived so long without having a decent purpose. Journaling is a very widespread phenomenon among highly successful entrepreneurs and politicians. It is a great opportunity to clarify your thoughts: especially if you are overwhelmed by emotions or the hectic pace of your life, the journal gives you time to pause and think things over. Once you have clarity in your overview of the situation, you can assess it properly and take more meaningful action.

Exercising

Exercising gives you the energy you need to make it through the day and stay as productive as you can. Exercise increases your focus and your performance. To get the most out of it, you should rise early, before the rest of the world wakes up, and other things will grab your attention. The same applies to the other items on this list.

Thinking about your schedule

Before doing anything else, figure out what is really important for you today. What are the big wins that need to be achieved, what are the things that actually matter? A full calendar does not necessarily mean you are about to do important things.

Sinking into meditation

There are many benefits associated with meditation: reduced levels of stress, increased self-awareness, greater ability to control your emotions and stronger willpower are just some of them. Meditation helps you to overcome challenging obstacles with a calm and focused mind.

And what is your recipe for a successful start to the day?

-jk-

  Jak vypadá ráno úspěšných lidí

  Ráno je naprosto zásadní část dne. Může výrazně přispět k vašemu úspěchu, ale stejně tak může být i počátkem a důvodem velkého neúspěchu. Co tedy ráno dělat, abyste se připravili na skutečně úspěšný den? Podle článku na webu addicted2success.com byste si měli dělat zápisy do deníku, zacvičit si, rozhodnout se, co je dnes pro vás skutečně důležité a také si alespoň krátce zameditovat.

  Deník

  Lidé si vedou deníky již více než 1 000 let. Není možné, aby se tato aktivita udržela tak dlouho, kdyby na ní něco nebylo. Vedení deníku je mezi úspěšnými lidmi velmi rozšířené. Politici i podnikatelé totiž vědí, že jde o skvělou příležitost k utříbení myšlenek, obzvláště tehdy, když jsou zahlceni emocemi nebo když jsou mimořádně vytíženi. Při zapisování do deníku máte čas popřemýšlet a ujasnit si, kam směřujete. A jakmile získáte jasný náhled na celou svou situaci, můžete ji správně posoudit a zařídit se podle ní.

  Cvičení

  Cvičení vám dodá energii na celý den a také zlepší vaši produktivitu, protože má příznivý vliv na pozornost a výkonnost. Nejlepší je – a to platí i pro ostatní položky tohoto seznamu – přivstat si a zacvičit si ještě předtím, než se probudí celý svět a vaše pozornost bude stržena jinými věcmi.

  Zamyšlení nad rozvrhem

  Dříve, než uděláte cokoliv jiného, byste měli přijít na to, co je pro vás dnes tím skutečně důležitým. Jaké příležitosti vás dnes čekají, na čem dnes skutečně záleží? To, že máte plný kalendář, ještě neznamená, že jde o skutečně důležité věci.

  Ponoření se do meditace

  Meditace přináší mnoho dobrého. Snižuje pociťovaný stres, zvyšuje vaše sebeuvědomění, zlepšuje vaši schopnost ovládat své emoce a posiluje vaši vůli. Meditace vám tak pomáhá překonat i ty nejtěžší překážky s klidnou a soustředěnou myslí.

  Jaký je váš recept na úspěšný začátek dne?

  -jk-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě