How to break a bad habit forever in five steps

Jak v pěti krocích navždy zatočit se zlozvykem

As Benjamin Franklin once said, even a small hole can sink a big boat. If you have a long-standing bad habit and do nothing about it, it might start limiting you significantly in your career advancement. Moreover, having a long-term bad habit may discredit you in the eyes of subordinates. But some habits are hard to break and it is never easy to get rid of the bad ones. Here is a way to do so in a few simple steps.

Step one: Identify your bad habits

According to TED, identification of bad habits is the first step, which is not always as easy as it might seem. Think about the core of the problems you are facing, and which of your bad habits are responsible for these problems.

Step two: Set up goals

What are your goals? Do you want to eliminate the habit altogether or just reduce it? Can your goal be expressed exactly, in numbers? It is always better to proceed according to a system than blindly.

Step three: Make changes gradually

Do not redesign your entire life all at once. Proceed step by step, and only after you succeed in making a small change, go further. If you try to change everything immediately and in one go, it will most likely end in failure.

Step four: Study theory

Before making a change, study the best way you can stop the habit and what you will be doing instead of it. People often make the mistake of focusing too much on what not to do without having any plan for how things should actually be done properly.

Step five: Be in touch with someone you trust

The more the merrier. If you are serious about making a change in your habits, you should discuss the situation with someone and track developments continuously. This person might be a colleague, an acquaintance, a family member or a professional coach.

 

-mm-

 

  Jak v pěti krocích navždy zatočit se zlozvykem

  I malá díra může potopit celou loď, řekl Benjamin Franklin. Jestliže máte nějaký zlozvyk, který dlouhodobě provozujete a nic s ním neděláte, může se stát, že vás bude velmi intenzivně brzdit ve vašem kariérním rozvoji i ve výkonu vaší práce. Nehledě na to, že pokud budete provozovat dlouhodobě nějaký zlozvyk, uškodí tím vaše reputace i autorita před vašimi podřízenými. Zvyk je ale železná košile a odbourat se zlozvyků nikdy není úplně jednoduché. Jak na to vám poradíme v několika jednoduchých krocích.

  Krok první: Identifikujte své zlozvyky

  Podle platformy TED je prvním krokem samotná identifikace zlozvyků, což nemusí být tak lehké, jak se zdá. Zamyslete se nad tím, co je jádro problémů, kterým musíte čelit, a které vaše zvyky mají tyto problémy na svědomí.

  Krok druhý: Určete si cíle

  Jaké jsou vlastně vaše cíle? Chcete eliminovat zvyk úplně, nebo jej omezit? Lze nějak váš cíl vyjádřit exaktně, číselně? Vždy se lépe postupuje podle systému, než naslepo.

  Krok třetí: Dělejte změny postupně

  Nepřekopejte celý váš život najednou. Postupujte po krocích a teprve když se vám podaří udělat jednu drobnou změnu, pokračujte dále. Jestliže se budete snažit udělat všechny změny hned a najednou, mnohem pravděpodobněji to celé skončí nezdarem.

  Krok čtvrtý: Nastudujte si teorii

  Před samotnou změnou si nastudujte, jak dané věci nejlépe zanechat a za co místo ní budete dělat. Lidé často dělají tu chybu, že se příliš soustředí na to, co nedělat, a nemají žádný plán na to, jak by vlastně danou věc měli dělat správně.

  Krok pátý: Buďte v kontaktu s někým, komu důvěřujete

  Ve více lidech se to lépe táhne. Pokud to se změnou ve vašich zvycích myslíte vážně, měli byste se o dané problematice s někým bavit a průběžně sledovat váš vývoj. Ať už se bude jednat o kolegu, známého, člena rodiny nebo i profesionálního kouče.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com