How to earn the admiration of others, both at and outside work

Jak si získat obdiv svého okolí. V práci i v soukromém životě

Having the respect of subordinates and other people around you helps a manager to fulfil their role. If this respect is absent, a manager can hardly carry out their ideas and truly inspire subordinates. This article looks at how to become a respected manager and be admired by people around you, both at the workplace and in your private life.

These tips were published by the Center for Creative Leadership.

Learn to speak and communicate better

Learn to express yourself better. Learn the craft of both verbal and non-verbal communication and become a charismatic speaker who is able to use their communication skills in every interaction.

Show respect to people around you

Put simply, if you do not respect people around you, they will not respect you either. Be tolerant and take an interest in other people.

Listen

This point in many ways relates to the previous paragraph. Be interested in what people are trying to tell you, and learn sometimes just to remain silent and be an active listener.

Do not be everyone's friend at all costs

A respected, charismatic person is someone who stands firmly behind their priorities and values. If someone else does not share the same priorities, you do not necessarily need to be friends with them, but nor does this mean you should be getting into conflicts with them.

Clearly communicate your expectations and priorities

People respect those from whom they know what to expect. You should therefore make it clear to others what your priorities, expectations and attitudes are. You will thus become more predictable and people will respect you more.

 

-mm-

  Jak si získat obdiv svého okolí. V práci i v soukromém životě

  Mít respekt svých podřízených i svého okolí pomáhá každému manažerovi ve výkonu své role. Pokud respekt okolí chybí, manažer těžko může prosazovat své nápady a myšlenky a jen těžko může své podřízené skutečně inspirovat. V tomto článku se proto podíváme, jak se stát respektovaným manažerem a získat obdiv svého okolí. Jak na pracovišti, tak i v soukromém životě.

  Tyto tipy přinesl server Center for Creative Leadership.

  Naučte se lépe mluvit a komunikovat

  Naučte se lépe vyjadřovat. Pronikněte do tajů verbální a neverbální komunikace a staňte se charismatickým, podmanivým řečníkem, který je své komunikační dovednosti schopen využít v každé konverzaci.

  Přistupujte k lidem ve svém okolí s respektem

  Je to jednoduché – pokud nebudete respektovat lidi kolem sebe, nebudou ani oni respektovat vás. Buďte tolerantní a zajímejte se o lidi kolem sebe.

  Naslouchejte

  Tento bod v mnohém navazuje na ten předchozí. Zajímejte se o to, co se vám lidé snaží říct, a naučte se občas mlčet a jenom aktivně a se zájmem naslouchat.

  Nebuďte za každou cenu s každým kamarád

  Respektovaný, charismatický člověk si především stojí za svými prioritami a hodnotami. Pokud někdo s těmito prioritami nesouzní, nemusíte se nutně snažit být s ním kamarád. To samozřejmě neznamená, že byste se s někým měli dostávat do konfliktu.

  Jasně komunikujte svá očekávání a priority

  Lidé respektují osoby, u kterých ví, co očekávat. Jasně byste proto měli svému okolí dát najevo své priority, očekávání a životní postoje. Budete tak předvídatelní a lidé si vás budou díky tomu vážit.  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership
  Štítky: Leadership