What makes a leader truly successful?

Jak se stát skutečně úspěšným lídrem?

Are you in a management position and do you want really to excel in it? Would you like to be more than a boss whom subordinates merely put up with? Do you want to motivate, inspire and lead, while also acting as a role model? Here are five traits that make a truly successful leader and will help both you and your employees reach their full potential.

Do not try to dodge unpleasant topics

According to Center for Creative Leadership, an honest and authentic manager does not avoid unpleasant topics. If there is a problem in the team or the company that until now you have been trying to ignore or keep a lid on, you need to handle it in a transparent way, even if you do not really feel like doing so.

Spread positive energy

A good leader must be able to maintain an optimistic attitude and spread positive energy even during critical situations. Learn always to find something positive in any situation, and support your team in viewing problems as opportunities.

Do not try to be someone you are not

An inspiring leader is above all authentic. Do not try to pretend to be someone you are not. Admit even to your own weaknesses and show subordinates your human side. Providing, of course, you still maintain a certain level of authority.

Be a full member of your team

Do not try to be better than the others. When a crisis strikes that requires extra effort from everyone, roll up your sleeves, sit in the office in the evenings with your employees and act as a role model for them.

Develop the full potential of your employees

A surprising number of managers are afraid their team members may become too competent, grow too much and topple them from their management position. But such an attitude in a manager only destroys the potential of the whole team. Try to develop your employees, give them space and thus improve the skills of the team as a whole.

 

-mm-

  Jak se stát skutečně úspěšným lídrem?

  Nacházíte se na manažerské funkci a chcete v ní skutečně excelovat? Byli byste rádi něco víc, než jenom šéf, kterého jeho podřízení tolerují? Chcete je skutečně motivovat, inspirovat, vést a být pro ně vzorem? Zde je pět vlastností, které dělají lídra skutečně úspěšným a díky kterým pomůžete sobě i svým podřízeným dosáhnout svého maximálního potenciálu.

  Nevyhýbejte se i nepříjemným tématům

  Podle Center for Creative Leadership se upřímný, autentický manažer nevyhýbá ani nepříjemným tématům. Jestliže panuje v týmu nebo na pracovišti nějaký problém, který jste se doposud snažili ignorovat nebo držet pod pokličkou, musíte ho transparentně řešit, i když se vám do toho třeba nechce.

  Šiřte kolem sebe pozitivní energii

  Dobrý lídr si umí i v kritických situacích udržet pozitivní přístup a šířit kolem sebe dobrou náladu. Naučte se vidět vždy na každé situaci něco pozitivního a podporujte svůj tým v tom, aby i problémy viděl jako příležitosti.

  Nesnažte se být někým, kým nejste

  Inspirativní lídr je především autentický. Nesnažte se předstírat, že jste někdo, kdo nejste. Přiznávejte se i ke svým slabým stránkám a ukažte svým podřízeným i svoji lidskou tvář. Samozřejmě za předpokladu zachování určité autority.

  Buďte plnohodnotnou součástí týmu

  Nepovyšujte se nad ostatní. Když nastane určitá krizová situace, která vyžaduje extra práci navíc od všech členů týmu, vyhrňte si rukávy, seďte se svými podřízenými v kanceláři déle a jděte jim příkladem.

  Maximálně rozvíjejte potenciál svých podřízených

  Až překvapivě velký počet manažerů se bojí, aby jejich podřízení nebyli až příliš schopní a aby je „nepřerostli“ a nevystrnadili z manažerského postu. Takový přístup na straně manažera ale pouze vede k ubíjení potenciálu celého týmu. Snažte se naopak své podřízené co nejvíce rozvíjet, dávat jim prostor a pozvedávat tak schopnosti daného týmu jako celku.

   

  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership
  Štítky: Leadership