How to recognise a toxic environment dominates in your team

Jak poznáte, že ve vašem týmu vládne toxické prostředí

Toxic environment: a frequently used expression in the context of being both a major enemy of productivity and sustainability, and one of the most common reasons why people leave their jobs. It is an environment with an unhealthy atmosphere in which risk of burnout is higher, and flaws in the organisation and delegation of work, as well as in communication, jeopardise the productivity of employees and their mental health. The root of the problem most commonly lies in toxic leadership; therefore, if you notice your team displaying the following symptoms, you will at least know you should work immediately on improving both your leadership and relations within the team.

This list of signs was published on The Muse website.

Gossip

Gossiping and a lack of trust among employees are typical signs of a toxic environment. Team members working in a healthy and sustainable manner offer mutual help instead of badmouthing one another.

Glorification of unhealthy working habits

Another common sign is justification or even glorification of unhealthy working habits, such as workaholism, working overtime, or acting in a way that is inconsistent with the rules, official guidelines of the company, or even the law.

Lack of transparent communication

Effective and open communication is the basis of productivity of any team. Team members' unwillingness or inability to communicate with one another may be another sign of a toxic working environment.

Unwillingness to try new procedures

Typically, people in a toxic environment are afraid of making mistakes and are not motivated to develop themselves and try new methods.

No mutual help

An efficient team utilises individual workers' strengths. It also allocates work effectively and team members help one another out amicably. If there is an unwillingness to take on temporarily part of someone else's workload and no mutual assistance among employees exists, this might be a sign of unhealthy competition and lack of trust within the team.

 

-mm-

  Jak poznáte, že ve vašem týmu vládne toxické prostředí

  Toxické pracovní prostředí. Často skloňovaný termín, o kterém se mluví jako o velkém nepříteli produktivity a udržitelnosti práce i jako o jednom z nejčastějších důvodů, proč lidé podávají výpověď. Je to prostředí, kde často vládne nezdravá atmosféra, kde hrozí syndrom vyhoření pracovníků a kde panují takové nedostatky v organizaci práce, systému delegace práce a v komunikaci, že to ohrožuje produktivitu pracovníků i jejich duševní zdraví. Toxické pracovní prostředí je v drtivé většině způsobeno toxickým vedením. Pokud tedy vypozorujete ve vašem týmu následující znaky toxického pracovního prostředí, alespoň budete vědět, že se musíte ihned zaměřit na nápravu vašeho stylu vedení a na urovnání vztahů v rámci týmu.

  Tento seznam signálů toxického prostředí uveřejnil server The Muse.

  Pomlouvání

  Pomlouvání a absence důvěry mezi pracovníky jsou typickým znakem toxického pracovního prostředí. Zdravě a udržitelně pracující tým si naopak vypomáhá a nehází na sebe navzájem špínu.

  Glorifikace nezdravých pracovních návyků

  Dalším častým znakem je obhajoba nebo dokonce glorifikace nezdravých pracovních návyků, jako je workoholismus, práce přesčas nebo jednání odporující předpisům, oficiálním stanovám společnosti či dokonce zákonům.

  Absence transparentní komunikace

  Efektivní a otevřená komunikace je alfou omegou produktivity jakéhokoliv týmu. Pokud spolu členové týmu nejsou ochotni nebo neumí efektivně komunikovat, může to opět odkazovat na toxické pracovní prostředí.

  Neochota zkoušet nové postupy

  Na toxickém pracovišti se zpravidla lidé bojí dělat chyby a nejsou motivováni k tomu se dále rozvíjet a zkoušet inovativní postupy.

  Žádné vypomáhání mezi pracovníky

  Efektivně pracující tým využívá předností jednotlivých pracovníků, efektivně si rozděluje práci a především si navzájem kamarádsky vypomáhá. Jestliže nejsou pracovníci ochotni převzít dočasně část zátěže někoho jiného a neexistuje tedy vypomáhání mezi zaměstnanci, může to být znakem nezdravé soutěže a nedůvěry v rámci týmu.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse