How not to make New Year's resolutions

Jak nemají vypadat novoroční předsevzetí

Have you made a New Year's resolution this year? You are quite possibly not making any resolutions because experience has shown that you would not keep them. Now you probably expect some tips on how to make New Year's resolutions properly so you could keep them. And you are right ... but only partially. In fact, we are offering a summary of recommendations for some resolutions you should never make.

1. I will stop behaving in the way I have behaved for the last ten years

This category includes such resolutions as to quit smoking or overeating, to stop being a workaholic or someone who starts arguments too easily. Such a change cannot happen in a week or a month. If you want to succeed, you have to set smaller, more gradual goals.

2. I will go on a diet

Most diets do not work. Rather resolve to eat more healthily and to exercise more.

3. I will lose 20 kilos

This looks like a specific goal. However, in order to achieve it, you need a clear plan for individual steps. If you do not know how you want to achieve your goal, you will not achieve it. And remember that your plan must be based on realistic goals.

4. I will do something every day

No matter whether you want to exercise or do something else every day, it is not realistic. You will probably not have enough will power to change your daily habits immediately. Again, follow a more realistic plan.

5. I will change a key part of my personality

Any personality change is a very difficult issue which requires consultation with an expert, such as a psychologist. You can better subdue your character traits rather than change them completely.

Other tips for New Year's resolutions appear in our previous articles:

-kk-

  Jak nemají vypadat novoroční předsevzetí

  Dali jste si letos nějaké novoroční předsevzetí? Dost možná si již ani žádná nedáváte, protože vaše dosavadní zkušenosti ukázaly, že svá předsevzetí stejně nesplníte. Teď pravděpodobně očekáváte, že vám poradíme, jak si správně dávat novoroční předsevzetí tak, abyste je dokázali splnit. A máte pravdu, ale jen částečně. Přinášíme vám shrnutí doporučení, jaká předsevzetí byste si nikdy dávat neměli.

  1. Přestanu se chovat tak, jak jsem se choval posledních deset let

  Do této kategorie patří předsevzetí jako přestat kouřit nebo přejídat se, přestat být workoholikem nebo člověkem, který se nechá snadno vyprovokovat k hádce. Takovou změnu nelze uskutečnit za týden ani za měsíc. Jestliže chcete uspět, musíte si stanovovat menší postupné cíle.

  2. Budu držet dietu

  Většina diet nefunguje. Dejte si raději předsevzetí jíst zdravěji a více se pohybovat.

  3. Zhubnu 20 kilo

  To už vypadá jako konkrétní cíl, ale abyste jej mohli splnit, potřebujete jasný plán jednotlivých kroků. Když nebudete vědět, jak svého cíle chcete dosáhnout, nedosáhnete jej. A pamatujte, že váš plán musí stát na reálných cílech.

  4. Budu dělat určitou činnost každý den

  Ať už chcete každý den cvičit nebo dělat něco jiného, není to reálné. Pravděpodobně nebudete mít dostatek vůle, abyste nárazově změnili své každodenní návyky. I zde platí rada držet se realističtějšího plánu.

  5. Změním klíčovou součást své osobnosti

  Změna osobnosti je velice obtížná záležitost, která si žádá spolupráci s odborníkem, například psychologem. Charakterové vlastnosti se daří spíše utlumovat, než zcela měnit.

  -kk-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví