Dealing with perfectionists

Jak na perfekcionisty

Perfectionists at work are very easily identified. They devote themselves diligently to each task and spend many hours of overtime fine-tuning every minute detail. Such people will never say "It's fine", just to have a project over and done with. Do you have a perfectionist in your working team? Or is that person even you yourself? The Management Issues website has dealt with this issue, explaining why working with a perfectionist in a team is not always good news.

Do you personally have to manage any stickler for detail? Do not rejoice too soon. Working with a perfectionist can be harmonious - if you are a perfectionist yourself. On the other hand, it has its pitfalls. Excessive anxiety due to banalities may even lead to a missed deadline. How ironic. Probably in the end you will receive a meticulous piece of work but imagine, for example, a web-designer handling the new look of a corporate website. If he or she is a perfectionist, you may find that work will start only when he or she gets the perfect vision. This could take a while.

Perfectionists are not easy to change but, given time, you can learn how to manage them effectively.

1. Be careful whom you assign to them in a team. Do not expect them to slow down the pace with a new inexperienced colleague. Ideally, the team needs the same active type as they themselves are.

2. A very difficult task for them is the role of a project manager. They can hardly manage anyone else. In addition, if you have a short deadline with no time to tune details, do not ask a perfectionist to handle work that is good but not perfect. Rather divide tasks among other team members or completely outsource.

This article, however, does not want to discourage you from accepting perfectionists into your team. Far from it. You just have to learn how to manage such people and entrust someone else in the team with responsibility for the time management of any project. Your reward will come. Accept the challenge!

-bn-

  Jak na perfekcionisty

  Perfekcionisté v pracovním prostředí jsou velmi snadno odhalitelní. Precizně se věnují každému úkolu a stráví mnoho přesčasových hodin pilováním sebemenších detailů. Takoví lidé nikdy neřeknou „to je dobré“, jen aby už byl projekt hotový. Máte v pracovním kolektivu perfekcionistu? Nebo jste jím dokonce sám? Původně se touto problematikou zabýval server Management Issues. My vám povíme, proč spolupráce s perfekcionistou v týmu není vždy až taková pohádka.

  Musíte vy sami vést nějakého detailistu? Ještě nejásejte. Práce s perfekcionistou může být harmonická. Ano, pokud jím také jste. Na druhou stranu má svá úskalí. Přehnaná úzkostlivost kvůli banalitám může vést dokonce až ke zmeškání termínu odevzdání. Jak ironické. Pravděpodobně sice obdržíte precizně odvedenou práci, nakonec. Představte si, že například zadáte web-designérovi zpracovat novou podobu firemních stránek. Pokud je to perfekcionista, může se stát, že s prací začne až ve chvíli, kdy dostane perfektní vizi. To však může chvíli trvat.

  Perfekcionisty není jednoduché změnit, ale postupem času se je můžete naučit efektivně řídit.

  1. Dejte pozor na to, koho k nim přiřadíte do týmu. Neočekávejte od nich, že jen tak zvolní tempo s novým nezkušeným kolegou. Ideálně do týmu potřebují stejné dříče, jako jsou oni sami.

  2. Velmi těžkou úlohou je pro ně role projektového manažera. Těžko dokáží řídit ještě někoho dalšího. Jestliže navíc máte krátký deadline, kdy není čas ladit detaily, nežádejte perfekcionistu, aby zpracoval dobrou, ale ne dokonalou práci. Raději rozdělte úkoly mezi ostatní členy týmu nebo úplně outsourcujte.

  Tímto článkem vás však nechceme odradit od přijetí perfekcionistů do týmu. To vůbec ne. Musíte se jen naučit takové lidi řídit a případnou zodpovědnost za time management projektu svěřit někomu  jinému z týmu. Odměna se vyplatí. Přijměte výzvu!

  -bn-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu