Getting things done (in half the time)

Jak mít vše hotovo (za polovinu času)

When in the office, the true challenge is to create some pauses between all the phone calls, emails and other distractions in order to get some actual work done. Here is some advice from Brian Tracy.

Efficient time management is essential. If you master this, you will be able to manage your tasks and reduce the stress you feel. However, how to motivate yourself to work hard at the office? There are several simple steps you can deploy, thus doubling your productivity.

1. Working before working hours

If you get up at 4:30 a.m. you can spend as many as 3 hours working before you actually get to your office. It’s quite possible that these 3 hours will be the equivalent of almost an entire working day, when taking into account all the distractions you face!

2. Arrive at work 1 hour before your working day begins

No traffic jams means less time spent in the car. This early there are no colleagues in the office, so no one will disturb you. If you avoid distractions by arriving earlier, you can immediately start working your way through your daily responsibilities. It may be the case that you manage to finish most of your daily workload before lunch.

3. Don’t waste time by going for lunch with everyone else

You can get your lunch before noon or a few hours later – there is no law to be broken by that. During that hour when the offices are almost empty, you have time to finish your reports, polish up your presentations ... without any interruptions. And there is another advantage: in restaurants there will be significantly fewer customers. You get back to your desk without all the delays caused by crowds.

4. Take an extra hour after everyone has left

If you take advantage of this extra hour, you will have another uninterrupted moment when you can plan the next day and finish work that otherwise would remain undone. Close the door, forget about your cell phone and finish the work: then there will be no backlog tomorrow.

These tips will help you to increase your productivity. All that is needed is a little effort to do things in a way whereby distractions are minimised and you can focus on your to-do list.

-JK-

  Jak mít vše hotovo (za polovinu času)

  Když jste v kanceláři, je skutečnou výzvou najít si mezi všemi těmi telefony, e-maily a dalšími vyrušeními čas na to skutečně pracovat. Co nám radí Brian Tracy?

  Efektivní time management je naprostou nutností. Pokud ho zvládáte, budete zvládat i své úkoly a stres, který pociťujete tak bude menší. Jak se ale motivovat pro pilnou práci v kanceláři? Existuje několik jednoduchých kroků, které můžete využít. Zdvojnásobíte tak svou efektivitu.

  1. Pracujte před začátkem pracovní doby

  Když vstanete v půl páté ráno, budete mít celé 3 hodiny na to pracovat ještě předtím, než se vůbec dostanete do kanceláře. A je klidně možné, že se tyto 3 ničím nerušené hodiny stanou ekvivalentem téměř celého pracovního dne, když uvážíme všechna pozdější možná vyrušení.

  2. Dorazte do práce o hodinu dříve

  Nebudou vás zdržovat žádné dopravní zácpy, takže v autě strávíte méně času. Navíc vás tak brzo nebude nikdo rozptylovat ani v kanceláři. Vy tak budete moci začít okamžitě pracovat a ubírat položky ze svého denního seznamu povinností. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že většinu své práce stihnete dokončit ještě před obědem.

  3. Nemrhejte časem tím, že půjdete na oběd se všemi ostatními

  Můžete se naobědvat před polednem nebo pár hodin po poledni. Neporušíte tím žádný zákon. Během oné hodiny, kdy jsou kanceláře téměř prázdné, budete mít prostor pro dokončení vašich reportů, doladění prezentací… a to vše bez jakéhokoliv vyrušování. A je tu ještě jedna výhoda: v restauracích potom bude znatelně méně zákazníků. Dostanete se tak zpátky ke svému pracovnímu stolu bez jakýchkoliv zpoždění způsobených davy.

  4. Zůstaňte o hodinu déle

  Když využijete této extra hodiny, získáte další nikým nerušený čas. Budete si moci naplánovat příští den a dokončit práci, kterou byste jinak museli nechat na zítřek. Zavřete dveře, zapomeňte na mobil a dokončete svou práci – a zítra vás nebudou čekat žádné resty.

  Tyto tipy vám pomůžou zvýšit vaši produktivitu. Všechno, co je potřeba, je trocha úsilí dělat svou práci tehdy, kdy jsou možná vyrušení omezena na minimum, a vy se tak můžete soustředit jen na svůj seznam úkolů.

  -JK-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com