How to communicate with subordinates during a company crisis

Jak komunikovat s podřízenými, když si firma prochází krizí

An uncertain economic outlook, inflation, rising energy prices: all these topics are widely covered by the media and are making many people anxious. They are also causing many companies problems to a greater or lesser extent. How should you communicate critical situations on a company level to subordinates? And how do you avoid only adding to their uncertainty, thus jeopardising the work of the whole team or company? This article will provide answers to these questions.

Communicate openly and honestly

A critical situation is not a good time to withhold information and behave in a non-transparent way. Though the situation may not be ideal, you should always be honest with your employees. Be transparent and tell it as it really is. Even bad but genuine news is better for employees than the uncertainty of whether management is being honest and if employees can really trust what the company is saying.

Do not neglect mental health support 

As Entrepreneur.com states, in a crisis it is more important than ever to emphasise support for mental health at the workplace. Talk openly to your employees about mental health and teach them to take care of themselves. Be benevolent towards their needs, recommend them what to do if they feel unable to handle things, and build a safe and open environment in which employees will not be afraid to admit things are getting out of hand and they need help.

Prepare plans for critical situations and acquaint employees with it

To reduce uncertainty among employees, you should prepare strategies for various situations that might occur. And you should also fully acquaint employees with these plans. This way, employees will know what to expect and be able to prepare, both mentally and otherwise, for any future developments.

Do not neglect communication

In any crisis, it is above all crucial to maintain open and adequate communication, not only from the company to employees, but also from employees to the company. Managers should, more than ever, pay attention to one-on-one meetings with their staff; they should listen to them and rather overdo communication than underestimate it.

 

-mm-

  Jak komunikovat s podřízenými, když si firma prochází krizí

  Nejisté ekonomické výhledy, inflace, rostoucí ceny energií. To vše jsou témata, která se v současnosti hojně skloňují v médiích a které u řady lidí vyvolává určitý pocit napětí. Zároveň to jsou ale faktory, kvůli kterým se některé firmy mohou dostávat do menších či větších potíží. Jak krizové situace na celofiremní úrovni komunikovat směrem k vašim podřízeným? A jak ještě neprohlubovat jejich nejistotu a nenarušovat tak chod vašeho týmu i celé firmy? Odpovědi na tyto otázky si povíme v tomto článku.

  Komunikujte upřímně a otevřeně

  Krize není situace, kdy byste měli mlžit, zatajovat informace či se chovat netransparentně. I když nemusí být situace růžová, svěřte se s tím svým podřízeným. Buďte transparentní a říkejte věci tak, jak jsou. I špatné, ale pravdivé zprávy jsou pro zaměstnance lepší, než nejistota pramenící z vědomí, že jim management něco zatajuje, že nemají všechny informace a že nemůžou věřit tomu, co jim vedení říká.

  Nepodceňujte podporu duševního zdraví

  Jak uvádí Entrepreneur.com, v krizi je více než kdy jindy nutné akcentovat podporu duševního zdraví na vašem pracovišti. Otevřeně se svými podřízenými o duševním zdraví komunikujte a naučte je se o sebe v tomto ohledu dobře starat. Buďte shovívaví k jejich potřebám, doporučte jim, jak postupovat, když jim připadá, že je toho na ně moc, a vybudujte bezpečné a otevřené prostředí, kde se nebudou pracovníci bát přiznat, že něco nezvládají a že potřebují pomoc.

  Připravte krizové scénáře a pracovníky s nimi seznamte

  Ke snížení nejistoty mezi pracovníky je dobré připravit strategie pro různé scénáře, které by mohly nastat, a s těmito plány zaměstnance i důkladně seznámit. Pracovníci tak nebudou mít pocit, že nevědí, co je čeká, a budou se moci psychicky i jinak připravit na různé varianty budoucího vývoje.

  Komunikaci nezanedbávejte

  V každé krizové situaci je klíčová především otevřená a hlavně dostatečná komunikace. Nejen ze strany firmy vůči zaměstnancům, ale ze strany zaměstnanců směrem k firmě. Manažeři by měli více než kdy jindy věnovat pozornost individuálním bilančním setkáním se svými podřízenými, měli by jim naslouchat a raději komunikaci přehánět, než ji podceňovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com