How a manager obtains authentic feedback from subordinates

Jak coby manažer získávat autentickou zpětnou vazbu od svých podřízených

It would be a big mistake for a team leader to underestimate the feedback subordinates can provide. Even if your roles are clearly separated and you, as the manager, are formally leading your team, your subordinates are still an invaluable resource, the ones who can help you the most in moving forward. Here are some tips for obtaining authentic and informative feedback on your management skills from your subordinates.

Create an atmosphere of trust

As the INSEAD Knowledge website states, your subordinates will never provide honest and beneficial feedback if they sense there is a bad atmosphere or mistrust in the team. The first step therefore is to create a healthy team atmosphere, based on trust, where everyone feels they can express their opinions freely.

Do not respond negatively to criticism

If you do not want your subordinates to tell you only what you want to hear and keep to themselves anything you don't want, you need to let them know you are able to accept negative feedback. So if someone is critical or says something you did not expect or would rather not hear, you should not react negatively. Do not start making excuses, defending yourself or refuting the subordinate's opinion. On the contrary, take the comment to heart and cherish it all the more because you know the subordinate had to be quite courageous to say it to you.

Meet regularly one-on-one

The only way to get valuable feedback is to create space for people to give it to you. Do not expect them to appear out of the blue and start making comments about your management style. Regularly meet with your subordinates in individual sessions and give them the opportunity to offer you honest feedback without an audience present.

Give effective feedback to your subordinates as well

The last piece of advice is also the most important. Effective feedback must always work in a reciprocal manner. If you want your subordinates to give you continuous and authentic feedback, you must do the same for them. Show them in practice how beneficial good feedback is and how even negative feedback can be communicated in a constructive manner. This will make giving feedback a norm in your team. And your subordinates will give it to you automatically and naturally.

 


-mm-

  Jak coby manažer získávat autentickou zpětnou vazbu od svých podřízených

  Bylo by velkou chybou, kdyby týmový lídr podceňoval, co všechno mu může přinést zpětná vazba od jeho podřízených. I když jsou vaše role jasně oddělené a vy jako manažer svůj tým formálně vedete, stále platí, že vaši podřízení jsou pro vás nedocenitelným zdrojem informací a jsou to oni, kdo vám může nejvíce pomoci se posunout dále. Zde je několik tipů, jak od svých podřízených získávat autentickou a poučnou zpětnou vazbu na své manažerské dovednosti.

  Utvořte atmosféru vzájemné důvěry

  Jak uvádí server INSEAD Knowledge, vaši podřízení vám nikdy nedají upřímnou (a tedy pro vás přínosnou) zpětnou vazbu, pokud cítí, že v týmu panuje špatná nálada nebo nedůvěra. Prvním krokem tedy je vytvořit zdravou týmovou atmosféru, založenou na důvěře, kde všichni cítí, že mohou svobodně vyjadřovat svůj názor.

  Nereagujte negativně na kritickou zpětnou vazbu

  Pokud nechcete, aby vám vaši podřízení jenom říkali to, co chcete slyšet, a aby si pro sebe nechávali vše, co slyšet nechcete, musíte jim dát najevo, že jste schopni přijmout negativní zpětnou vazbu. Pokud vám tedy řekne váš podřízený nějakou výtku nebo něco, co jste nečekali nebo nechtěli slyšet, nesmíte reagovat negativně. Nesmíte se začít vymlouvat, obhajovat nebo podřízenému jeho názor vyvracet. Naopak, vezměte si tuto poznámku k srdci a važte si jí o to více, že víte, že podřízený musel mít dost odvahy na to, aby vám ji řekl.

  Pravidelně se se svými podřízenými setkávejte na individuálních schůzkách

  Hodnotnou zpětnou vazbu získáte pouze tak, že vytvoříte prostor k tomu, aby vám ji podřízení mohli sdělovat. Nečekejte, že sami za vámi přijdou a začnou vám zčistajasna říkat své poznámky k vašemu manažerskému stylu. Pravidelně se se svými podřízenými setkávejte na individuálních schůzkách a dejte jim možnost dát vám upřímnou zpětnou vazbu bez publika okolo.

  Podávejte i vy svým podřízeným efektivní zpětnou vazbu

  Poslední rada je zároveň tou nejdůležitější. Efektivní zpětná vazba vždy musí fungovat recipročně. Když chcete po svých podřízených, aby vám dávali nepřetržitou a autentickou zpětnou vazbu, musíte vy to samé dělat pro ně. Ukažte jim v praxi, jak je dobrá zpětná vazba přínosná a jak se i negativní zpětná vazba dá podat konstruktivně. Díky tomu se podávání zpětné vazby ve vašem týmu stane standardem. A vaši podřízení vám ji tak budou dávat zcela automaticky a přirozeně.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge