How to be a truly authentic leader: five tips

Jak být skutečně autentickým lídrem? Máme pro vás pět tipů

An effective manager must be able to build relations with subordinates. For them to trust their leader, the subordinates must see the manager is authentic, honest and unpretentious. At the same time, a leader cannot only promote certain values and procedures; they must also adhere to these themselves. How to become a truly authentic leader who is respected by their subordinates? Here are five tips.

Set clear boundaries

As Forbes states, friendship, humour and the personal approach at the workplace have their limits. In order for employees to feel comfortable at work and know what the limits are when communicating with you and their colleagues, you must set clear boundaries that will prevent any misunderstandings from occurring.

Be honest with your employees

First of all, you must be honest with your employees and not try to pretend anything. Do not attempt to be someone you are not; just be your true self (of course, within certain limits). People can easily sense if someone is pretentious, and if you want to earn the respect of your team members, they need to see you are not pretending anything.

Admit to your own mistakes

A likeable trait that will make others see you as an authentic human being is the ability to admit making a mistake. Do not try to be an unerring genius, face up to your own mistakes and use them as an opportunity to show your employees how mistakes can be used in a constructive way.

Keep calm even in critical situations

We tend to base our decisions on intuition and emotions, especially in stressful and mentally challenging situations. A good leader, however, should always be able to keep their cool and acquire the natural respect of subordinates by making rational decision at all times.

Do not try to be friends with everybody at all costs

It is only natural that some people just do not get along on a personal level. Don't worry if you fail to establish friendly relations on a personal level with some of your employees. Just be professional, and do not try too hard to be liked by each and every one of your team members.

 

-mm-

  Jak být skutečně autentickým lídrem? Máme pro vás pět tipů

  Efektivní vedoucí si musí umět vybudovat vztah se svými podřízenými. Aby vedoucímu týmu jeho podřízení důvěřovali, musí vidět, že se chová skutečně autenticky a upřímně a že nic nepředstírá. Zároveň musí vedoucí nejen prosazovat určité hodnoty a postupy, ale musí je i sám dodržovat. Jak být skutečně autentickým lídrem, kterého jeho podřízení respektují? Zde je pět tipů, jak na to.

  Určete jasné hranice

  Jak uvádí Forbes, i kamarádství, humor a osobní přístup na pracovišti mají své hranice. Aby se pracovníci na pracovišti cítili komfortně a aby věděli, co si mohou při komunikaci s vámi i s kolegy dovolit a co už je naopak za hranou, musíte vytyčit jasné hranice, které předejdou případným nedorozuměním.

  Buďte k podřízeným upřímní

  V prvé řadě je nutné být ke svým podřízeným upřímní a nesnažit se něco předstírat. Nehrajte si na někoho, kdo nejste, a v určitých mezích buďte své skutečné, autentické já. Lidé vycítí, pokud někdo něco předstírá, a pokud chcete získat respekt svých podřízených, musí vidět, že si na nic nehrajete.

  Přiznávejte vlastní chyby

  Sympatickou vlastností, díky které vás vaši podřízení budou vnímat jako autentickou lidskou bytost, je schopnost přiznat vlastní chybu. Nesnažte se hrát si na neomylného génia, stavte se čelem k vlastním chybám a využijte je jako příležitost ukázat svým podřízeným, že i s chybami lze pracovat konstruktivně.

  Zachovejte si chladnou hlavu i v krizových situacích

  Ve stresových a psychicky náročných situacích máme tendenci se rozhodovat na základě intuice a emocí. Dobrý vedoucí by ale měl být schopný si vždy zachovat chladnou hlavu a vybudovat si u podřízených přirozený respekt tím, že se za každých okolností rozhoduje racionálně.

  Nesnažte se být za každou cenu kamarádem všech

  Je zcela přirozené, že někteří lidé si prostě lidsky ne úplně sednou. Netrapte se tím, když nenavážete s některým z podřízených vztah na vyloženě osobní a přátelské úrovni. Chovejte se profesionálně a nesnažte se za každou cenu vnutit do přízně všech svých jednotlivých podřízených.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership