The Houdini and other clients you should avoid

Houdini a další klienti, kterým se raději vyhněte

When you are doing or starting a business is it your only goal to seek and maintain perspective cooperation? It must be very tempting to accept every interesting project. Money is money, right? You are mistaken. If you have already had experience negotiating with certain types of clients, you can agree that it is better to refuse these clients. The Daily Muse has prepared an overview of the types of clients you should avoid.

1. The Searcher

"I still do not know exactly what I am looking for, but I would like to work with you on it." This is a problem. How can you help if you do not know overall vision? Moreover, what if he insists on something uncompromisingly, and you know it is definitely not realistic? In the end, you will both be frustrated and neither side will achieve a satisfactory result. So once you start negotiating with the client, determine the primary tangible aspirations. Then focus on explicit goals and make sure you set specific means of measuring success. If the client has certain expectations, make sure you are competent enough to perform the task. If the project covers more then your area of expertise, it is better to fess up. The client will appreciate your honesty, and although he will find someone else for this task, he will probably use your skills next time.

1. The Houdini

Do you sometimes have a feeling that your client has suddenly, mysteriously disappeared from earth, because all your attempts to contact him end woefully? Does he understand the meaning of the word, "urgent"? Such a client will not only suck your energy and desire for cooperation, but can also significantly affect your other projects. Most importantly, he may disappear when you want to be paid or his dissatisfaction may affect other professional relationships. Such incidents need to be monitored from the beginning. If the response to a simple question is not answered after a week, you should decide if continuing communicating is worth for your effort.

3. The Weathercock

If you directly or indirectly get some clues that the client has unsuccessfully tried to collaborate with multiple partners on the same project, be warned. Although you may be the only one who can successfully achieve the desired result, you will spend hours and hours of working with someone who will probably be dissatisfied in the end, just like all the others before you. Do a little research first, you do not want to start working with someone whom you know nothing about. Get some references first. Find out who were his previous partners, were they professionals and do they have stable and solid backgrounds. If so, take these findings into consideration. Then decide if it is worth it.

What other types of partners have you encountered?

-bn-

  Houdini a další klienti, kterým se raději vyhněte

  Podnikáte anebo teprve začínáte a vaším cílem je vyhledávat a udržovat perspektivní spolupráce? Jistě je pro vás častokrát velmi lákavé kývnout na každý zajímavý projekt. Peníze jsou přeci peníze, ne? Chyba. Pokud už máte větší praxi ve vyjednávání, jistě mi dáte za pravdu, že některé klienty byste po zkušenostech raději příště poslali o dům dále. Jestliže jste si vlastní přehled doposud neudělali, pak si přečtěte následující krátkou typologii klientů, kterým se raději vyhnout, připravenou serverem The Daily Muse.

  1. Pátrač

  „Víte, já ještě nevím přesně, co hledám, ale rád bych s vámi na tom spolupracoval.“ A to je problém. Když klient ani neví, jaká je jeho celková představa, jak mu můžete být nápomocni, jestliže neznáte cíl? A co teprve, když skálopevně stojí za něčím, o čem vy víte, že to rozhodně není realistické? Frustrovaní nakonec skončíte oba dva a bez výsledku pro jednu i druhou stranu. Jakmile tedy začnete s klientem vyjednávat, zjistěte primárně hmatatelné aspirace, na které se můžete soustředit a ujistěte se, že jsou nastaveny metriky pro jednotlivé úrovně výstupu. Pokud klient má jistá očekávání, ujistěte se i vy, že jste dostatečně kompetentní úkol vykonat. Pokud se projekt týká více oblasti, ve které si nejste až tolik jistí a zvládáte ji spíše okrajově, raději se přiznejte. Klient ocení vaši upřímnost, a ačkoliv si pro spolupráci nyní může nalézt někoho jiného, pravděpodobně si vašich schopnosti využije příště.

  2. Houdini

  Občas také máte pocit, že váš klient najednou záhadně zmizí z povrchu zemského, neboť vaše pokusy o kontakt končí žalostně? Copak nechápe význam slova „urgentní“? Takový klient z vás nejen dokonale vysaje energii a chuť pro spolupráci, ale může též zásadně ovlivnit vaše další procesy. Zvláště, pokud jde o důležité platby, anebo vaše vzájemná spolupráce může ovlivnit případnou třetí stranu ve vztahu. Takovéto (ne)reakce je nutné sledovat už od počátku vyjednávání. Pokud jsou odezvy na jednoduché dotazy i týdenní, měli byste rychle zbystřit a spočítat si, jestli vám taková komunikace za ty nervy vůbec stojí.

  3. Přelétavec

  Ať už vás jisté indicie anebo přímo samotný klient varují, že před komunikací s vámi už spolupracoval s více partnery na stejném projektu avšak doposud neúspěšně, dejte si pozor. Vy možná sice můžete být zcela odlišní a nakonec budete přesně ta osoba, která klientovi přinese kýžený výsledek, ale může to být jen náhoda. Může se také stát, že strávíte hodiny a hodiny nad prací pro někoho, kdo bude věčně nespokojený s výsledkem, a nakonec stejně skončíte jako ti ostatní před vámi. Pokud se tedy chcete pustit do spolupráce s někým, o kom prozatím žádné reference nemáte, udělejte si malý průzkum. Zjistěte, kdo byli předchozí partneři, zda byli profesionálové a měli stabilní a pevné zázemí. Pokud ano, zahrňte tyto poznatky i do své úvahy nad spoluprací. Má to cenu?

  S jakými dalšími typy partnerů jste se sami už setkali?

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst