Main principles of crisis management

Hlavní zásady krizového managementu

What makes a genuinely good manager is the ability to lead a team effectively even in times of crisis. Is your team facing a big change? Are you expecting a decline in orders, restructuring, or some other challenging period? Here are five crisis management principles which any manager whose team is going through a challenging period should follow.

Be judicious in your reactions

As Forbes notes, in critical situations our reaction time is reduced and we tend to react quickly and radically to all impulses and changes. Try to slow down a bit. And for every reaction, first consider its overall implications.

Communicate transparently

Appropriately transparent communication is the basis for trust and a sense of stability in a time of crisis. Speak openly with subordinates and hide nothing important from them: transparency is always better than uncertainty and doubt.

Give everyone an equal opportunity to express themselves

A manager should listen to all subordinates equally, not just prefer the opinion of the loudest and most talkative members of the team.

Bear in mind sustainability and the long term

During a crisis, it is easy to focus on the short-term outlook and lose sight of the long term. However, such is the nature of crises that sooner or later they will pass. Keep this in mind and do not lose sight of sustainability and long-term goals.

Exude calm

The simple fact you do not wring your hands and panic is enough to put subordinates at ease. It is the manager's job in times of crisis to exude calm, confidence and discretion.

 

-mm-

  Hlavní zásady krizového managementu

  Skutečně dobrý manažer se pozná podle toho, že svůj tým dovede efektivně vést i v krizovém období. Čeká váš tým velká změna? Očekáváte úbytek zakázek, restrukturalizaci nebo nějaké jiné náročné období? Zde je pět zásad krizového managementu, kterých by se měl držet kterýkoliv vedoucí, jehož tým prochází náročným obdobím.

  Buďte rozvážní ve svých reakcích

  Jak uvádí Forbes, v krizových situacích se naše reakční doba zkracuje a my máme tendenci na všechny podněty a změny reagovat rychle a radikálně. Zkuste trochu zvolnit. A u každé reakce si nejdříve rozmyslet její celkové důsledky.

  Komunikujte transparentně

  Přiměřeně transparentní komunikace je základ důvěry a pocitu stability v krizovém období. Mluvte se svými podřízenými otevřeně a nic důležitého jim nezatajujte – otevřenost je vždy lepší, než nejistota a pochyby.

  Dejte všem stejnou možnost se vyjádřit

  Coby manažer byste měli všem svým podřízeným naslouchat stejnou měrou. A nepreferovat jenom názor těch nejhlučnějších a nejupovídanějších.

  Mějte na paměti udržitelnost a dlouhodobý výhled

  Během krize je snadné zaměřit se na krátkodobý výhled a ztratit z dohledu ten dlouhodobý. Vlastností krizí však je, že dříve nebo později pominou. Mějte tento fakt na paměti a neztraťte z mysli udržitelnost a dlouhodobé cíle.

  Vyzařujte klid

  Už jen to, že nepanikaříte a nelomíte rukama, stačí k tomu, aby byli vaši podřízení ve větší psychické pohodě. Úkolem manažera v době krize je totiž vyzařovat klid, jistotu a rozvážnost.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership