Ten reasons why your talents are leaving

Desatero příčin odchodu vašich talentů

Although employers talk a lot about how important their talents are for them, they are, via their managers, still often repeating the same mistakes which make the talents leaving. Forbes.com therefore published "ten reasons" each manager should remind. These are the most common causes of your talents' departures - management errors good leaders do not make.

 1. You are not able to encourage their enthusiasm to work for you.

 2. You are not able to offer sufficient intellectual challenges and thus your people are bored.

 3. You are not able to give them enough space for creativity.

 4. Can are not able to develop their skills sufficiently.

 5. You are not able to give them sufficient space to express their own opinions and ideas.

 6. You are not able to show them your human interest, you think they work just for money.

 7. You are not able to lead and to admit that you are not a good leader.

 8. You are not able to show recognition for their work.

 9. You are not able to offer them greater responsibility.

 10. You are not able to keep your own promises.

-kk-

  Desatero příčin odchodu vašich talentů

  Zaměstnavatelé sice hodně mluví o tom, jak důležité jsou pro ně talenty, často však prostřednictvím svých manažerů opakují stále tytéž chyby, kvůli kterým je talenty opouštějí. Server Forbes.com proto zveřejnil desatero, které by si každý manažer měl připomínat. Jde o nejčastější příčiny odchodu talentů – manažerské chyby, které dobří lídři nedělají.

  1. Nedokážete vzbudit jejich nadšení pro práci u vás.

  2. Nedokážete nabízet dostatečné intelektuální výzvy, takže se vaši lidé nudí.

  3. Nedokážete jim dát prostor pro kreativitu.

  4. Nedokážete dostatečně rozvíjet jejich dovednosti.

  5. Nedokážete jim dát dostatečný prostor pro vyjádření jejich vlastních názorů a nápadů.

  6. Nedokážete jim ukázat svůj lidský zájem, myslíte si, že pracují jen pro peníze.

  7. Nedokážete vést a přiznat si, že nejste dobrý lídr.

  8. Nedokážete projevit uznání za jejich práci.

  9. Nedokážete jim nabídnout větší odpovědnost.

  10. Nedokážete dodržet své vlastní sliby.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu