Four things a manager who feels overwhelmed should do

Čtyři věci, které by měl dělat manažer, který se cítí zahlcený

A management position often brings psychologically challenging, stressful and complex situations. A manager must always keep a healthy distance and maintain a positive attitude, thus motivating their team to solve every situation in an efficient, calm and stress-free manner. Thus it is no surprise managers may feel slightly overwhelmed by all the tasks and stress around them. Here are four things you should do in such a situation.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Define current priorities

When everything seems to be falling apart, it is easy to be overwhelmed by details and drown in the whole situation. The way out is to define current priorities and work on them. Other, less important things can wait. If you focus on a smaller number of the most essential points, you will be less stressed out and able to add some order to your work.

Avoid being overwhelmed by emotions

The most essential piece of advice is: do not become overwhelmed by emotions and keep a strictly professional attitude. Try to set feelings aside and focus on the core of the problem you are facing. Try also to separate assumptions from facts and keep a rational mindset, especially if there is simply too much going on.

Delegate work to team members

If you are facing a challenging situation or handling too much at once, you should definitely delegate work to your team. Prepare an action plan and divide the problem into smaller, specific tasks. If possible, delegate these tasks among team members. In crisis situations, it is essential everybody feels they are contributing to the solution and that you as a team are proceeding towards a successful end.

Ask for help

Being a team manager does not mean you should handle everything all by yourself. If help from your team is not enough, seek assistance from colleagues or approach your line manager. Admitting there is too much going on is less a sign of weakness than of a systemic mistake.

 

-mm-

  Čtyři věci, které by měl dělat manažer, který se cítí zahlcený

  Manažerská pozice často přináší psychicky náročné, stresové a složité situace. Vedoucí si přitom musí za každou cenu udržet nadhled a pozitivní přístup, kterým motivuje svůj tým každou situaci řešit efektivně, v klidu a bez zbytečného stresu. Není proto divu, že manažer se někdy pod tíhou úkolů a tlaků okolí cítí poněkud zahlcený. Zde jsou čtyři věci, které byste v takové situaci měli dělat.

  Tyto tipy uveřejnil Entrepreneur.com.

  Definujte aktuální priority

  V situacích, kdy na vás všechno padá, je snadné zapadnout do detailů a takříkajíc se ve všem topit. Cestou ven z tohoto stavu je určit si aktuální priority a pracovat na nich. Zbývající, méně důležité věci počkají. Pokud se budete soustředit pouze na omezené množství nejzásadnějších bodů, nebudete tolik ve stresu a vaší práci tak dodáte řád.

  Nenechte se strhnout emocemi

  Nejdůležitější rada zní – nenechte se strhnout emocemi a zachovejte striktně profesionální přístup. Snažte se dát city stranou a soustřeďte se na jádro problému, kterému čelíte. Snažte se oddělit domněnky od faktů a zapojte racionální uvažování. Jedině tak budete schopni působit klidně a nad věcí, a to i ve chvílích, kdy je toho na vás zkrátka příliš.

  Delegujte práci na svůj tým

  Jestliže čelíte nějaké složité situaci nebo řešíte mnoho problémů najednou, v každém případě byste měli delegovat práci na svůj tým. Připravte akční plán a rozdělte problém na jednotlivé, konkrétní úkoly. A pokud je to možné, tyto úkoly potom rozdělte mezi jednotlivé členy vašeho týmu. V krizových situacích je nutné, aby každý měl pocit, že přispívá k řešení a že se postupuje směrem ke zdárnému konci.

  Řekněte si o pomoc

  To, že jste manažer týmu, ještě neznamená, že vše musíte zvládnout úplně sami. Pokud nestačí výpomoc členů vašeho týmu, řekněte si o pomoc z jiných týmů nebo se obraťte na svého nadřízeného. Přiznat, že nestíháte, rozhodně není známka slabosti, spíše systémové chyby.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com