Four tips on how to emit positive energy towards subordinates

Čtyři tipy, jak vůči vašim podřízeným vyzařovat pozitivní energii

One of the key tasks of any manager is to emit positive energy towards their subordinates. It is the team leader's job to cheer others up when things are not going well and, with their natural authority and positive attitude, give confidence and courage to subordinates. Here are four tips on how you too can radiate such positive energy, even in times of crisis.

Body posture

According to Forbes, one of the main subconscious indicators of ease, determination and self-confidence is body posture. A self-confident person with a positive outlook on the world stands or sits straight with shoulders back. They do not slouch, but look straight ahead and have an open posture towards those with whom they interact. Keep these tips in mind and use body language to show you have no fear and are ready to face whatever comes your way. You will thus emit a positive aura.

Positive language

The vocabulary you use in your speech has a great influence on how you are perceived by those around you. Do not badmouth anyone or complain about your misfortunes. Always focus on positive things and finding solutions.

Show appreciation and praise

Many managers still underestimate the power of words of thanks and appreciation. The more you notice work well done by your subordinates and the more often you praise them, the better your employees will feel at work and their motivation will increase.

Listening

Do not ignore subordinates if they are trying to tell you something. Do not take lightly any complaints or remarks they make. Listen to them and always think about what they are trying to tell you. If subordinates sense you support them, they are less likely to feel frustration.

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak vůči vašim podřízeným vyzařovat pozitivní energii

  Jedním z klíčových úkolů každého manažera je dodat svým podřízeným pozitivní energii. Šéf týmu je tu od toho, aby ostatní povzbudil, když se nedaří. A aby svojí přirozenou autoritou a pozitivním přístupem svým podřízeným dodali jistoty a odvahy. Zde jsou čtyři tipy, jak i vy můžete takovou pozitivní energii vyzařovat, a to i v krizových chvílích.

  Postoj těla

  Jak uvádí Forbes, jedním z hlavních podvědomých ukazatelů pohody, odhodlání a sebevědomí je postoj těla. Zdravě sebevědomý člověk s pozitivním náhledem na svět totiž stojí nebo sedí rovně, s rameny dozadu. Nehrbí se, má přímý pohled a zaujímá otevřený postoj vůči těm, se kterými interaguje. Mějte tyto rady na paměti a dávejte svým tělem najevo, že se nebojíte a že jste připraveni čelit čemukoliv, co přijde. To vám dodá pozitivní auru.

  Pozitivní vyjadřování

  To, jaký slovník ve svém vyjadřování používáte, má velký vliv na to, jak vás vnímá vaše okolí. Nikoho nepomlouvejte ani si nestěžujte na nepřízeň osudu. V tématech, o kterých mluvíte, se vždy soustřeďte na pozitivní věci, na východiska a na řešení.

  Vyjadřování díků a uznání

  Mnoho manažerů stále podceňuje sílu, jakou mají slova díků a uznání. Čím více si budete všímat dobře odvedené práce svých podřízených a čím častěji jim budete vyslovovat uznání, tím lepší pocit z práce budou vaši pracovníci mít. A díky tomu budou mít i větší motivaci.

  Naslouchání

  Nesnažte se odbývat své podřízené, pokud se vám snaží něco říct. Neberte stížnosti a poznámky, se kterými za vámi chodí, na lehkou váhu. Naslouchejte jim a přemýšlejte vždy o tom, co se vám snaží říct. Pokud budou vaši podřízení cítit, že u vás mají zastání, nebudou se cítit frustrovaně.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership