Four tips on becoming someone other people like talking to

Čtyři tipy, jak se stát člověkem, se kterým ostatní rádi komunikují

Effective leadership and project management are mostly about interpersonal communication. The more effectively you are able to communicate with people, and the more people are happy to talk to you, the easier your job will be. You will also be very much able to use the art of communication outside your job. Here are four tips on how to communicate effectively, achieve what you want through communication, and become someone with whom others like to talk.

Listen

This is an oft-repeated cliché regarding communication but it is also true: effective communication is primarily about listening. Always get on the same wavelength as the person you are talking to, and listen to what they say without interrupting. Show you understand what they are saying and how they feel, and adjust your communication style to them.

Learn to influence emotions of others through communication

As Addicted2Success.com states, in every communicative event you are involved in, you are trying to convey not only information but also, most importantly, emotions to someone else (or a group of people). You are trying to calm them down, encourage them, make them happier, motivate them to do their best, or make them view you personally in a positive light. You must learn to induce these emotions in others by the way you talk, stand, sit, or move. You do not necessarily need to feel these emotions yourself, but you should know how to induce them in others by your style of communication.

Work on your diction and delivery

People will not enjoy talking to you if you speak in a boring, weary or monotonous way. The spoken word has endless possibilities. Use meaningful pauses, stress on key words, changes in dynamics, and alternating melody.

Be positive

Everybody is subconsciously attracted to individuals who are positive and radiate good humour. You need not always be smiling (sometimes your goal in communication is even to seem angry or agitated), but ultimately a certain positivity should always appear in your speech.-mm-

  Čtyři tipy, jak se stát člověkem, se kterým ostatní rádi komunikují

  Efektivní vedení lidí a projektů je především o interpersonální komunikaci. Čím efektivněji dovedete s lidmi mluvit a komunikovat, a čím raději s vámi ostatní mluví, tím snadnější vaše práce bude. Navíc platí, že umění komunikovat dobře využijete i mimo pracovní prostředí. Zde jsou čtyři tipy, jak komunikovat skutečně efektivně, jak dosáhnout komunikací svého a jak se stát skrz váš komunikační styl někým, s kým ostatní lidé rádi mluví.

  Naslouchejte

  Je to klišé, které se u komunikace opakuje často, ale je to skutečně tak – komunikovat efektivně znamená především umět naslouchat. Nalaďte se vždy na vlnu člověka, se kterým mluvíte, a poslouchejte, co říká. Neskákejte mu do řeči, dávejte mu najevo, že rozumíte tomu, co říká a jak se cítí, a dotyčnému uzpůsobte váš styl komunikace.

  Naučte se komunikací ovlivňovat emoce druhých

  Jak uvádí Addicted2Success.com, v každé komunikaci, které se účastníte, se vlastně snažíte druhému člověku (nebo skupině lidí) předat nejenom určité informace, ale především emoce. Snažíte se je uklidnit, povzbudit, rozveselit, motivovat k velkým výkonům nebo je přimět, aby vás osobně vnímali pozitivně. Tyto emoce se tedy musíte naučit vyvolávat tím, jak mluvíte, jaké máte držení těla a jak se hýbete. Nemusíte tyto emoce nutně sami pociťovat – ale měli byste vědět, jak je skrz svůj komunikační styl u ostatních vzbudit.

  Zapracujte na svém projevu a dikci

  Lidé s vámi nebudou rádi mluvit, pokud budete mluvit nudně, unaveně a monotónně. Mluvené slovo má neuvěřitelné možnosti. Využívejte významné pomlky, důrazy na klíčová slova, změnu dynamiky vaší řeči a měnící se melodii.

  Buďte pozitivní

  Všechny lidi obecně podvědomě přitahují jedinci, kteří jsou pozitivní a šíří kolem sebe dobrou náladu. I když ne vždy musíte být vyloženě usměvaví (a někdy je vašim cílem v komunikaci naopak působit nahněvaně či konsternovaně), vždy by měla ve výsledku z vašeho projevu čišet určitá pozitivita.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success