Four signs of burnout: how to protect your subordinates

Čtyři signály vyhoření: Jak zabránit tomu, aby vaši podřízení vyhořeli

Burnout syndrome is a serious psychological phenomenon. An employee suffering from burnout loses all interest in their work, is unable to perform well, feels exhausted and in some cases even falls into a state of depression or anxiety. There are many reasons, from economic to health-related, why both employees and their managers should try to avoid burning out at all costs. Here are four signals that indicate an employee is at greater risk of burning out, as well as some advice on how to prevent burnout among your subordinates.

Working overtime long term

Before burnout itself, too much stress and an unsustainable way of working usually manifest themselves first of all as workaholism. If one of your team members starts spending long evenings at work, you should not merely praise them and use them as an example, but be alert and pay more attention to the given employee and their mental condition.

Drop in productivity

As The Muse states, there typically follows a sudden and significant drop in the output of the given employee. If you notice someone going through a period of low numbers, high failure ratio and inability to meet targets, you should beware.

Loss of positive attitude

Loss of energy and positive attitude: this is another typical sign of the onset of burnout. The change is especially visible in people who are otherwise full of humour and maintain a positive attitude even during unpleasant situations at work.

Unwillingness to make future plans

A person who is about to burn out often feels helpless and sees no future in what they are doing. The employee thus no longer takes any interest in what lies ahead, they stop sharing visions with the rest of the team or their manager and have trouble planning anything long-term.

 

 

-mm-

  Čtyři signály vyhoření: Jak zabránit tomu, aby vaši podřízení vyhořeli

  Syndrom vyhoření je vážný psychologický jev. Zasažený pracovník při něm ztratí zájem o svoji práci, není schopen podávat stabilně kvalitní výkon, cítí zpravidla velkou únavu a v některých případech propadá až do depresivních nebo úzkostných stavů. Existuje nespočet důvodů, proč by se měli pracovníci i jejich manažeři snažit za každou cenu vyhoření vyhnout, od těch ekonomických až po ty zdravotní. Zde jsou čtyři signály, které vám u podřízeného napoví, že je u něj zvýšené riziko brzkého vyhoření, a několik rad, jak vyhoření u vašich podřízených zabránit.

  Dlouhodobá práce přesčas

  Přemíra stresu a neudržitelný způsob práce se ještě před nástupem samotného vyhoření většinou u dotčeného zaměstnance projevují jako workoholismus, dlouhá pracovní doba a přesčasy. Pokud tedy některý ze členů vašeho týmu začne trávit v práci celé dlouhé večery, neměli byste ho jenom chválit a dávat za příklad, ale měli byste i zbystřit a začít danému pracovníkovi a jeho psychickému rozpoložení věnovat vyšší pozornost.

  Propad produktivity

  Jak uvádí The Muse, většinou typicky následuje prudký pokles produktivity práce dotyčného pracovníka. Jestliže někdo zničehonic začne vykazovat i přes veškerou snahu nižší čísla, vyšší chybovost a neschopnost dostát svým povinnostem, měli byste se mít na pozoru.

  Ztráta pozitivního přístupu

  Ztráta energie a pozitivního přístupu. To je další z projevů projevů počínajícího vyhoření. Zvláště patrná je pak tato změna u někoho, kdo si jinak dlouhodobě udržuje smysl pro humor a určitý nadhled nad nepříjemnými situacemi v práci.

  Neochota starat se o budoucnost

  Člověk, který brzy vyhoří, většinou cítí beznaděj a nevidí žádnou budoucnost v tom, co dělá. Dotyčný pracovník se tedy přestane starat o budoucnost, přestane sdílet vize se zbytkem týmu nebo se svým nadřízeným a má problémy plánovat cokoliv dlouhodobějšího.

   

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse