Four pieces of advice for managers leading a remote team

Čtyři rady pro manažery, kteří vedou tým pracující na dálku

Technological progress, plus a shift in people's expectations and attitudes due to the Covid pandemic, have led to many teams switching either entirely or at least in part to remote working. However, this new model of team work poses specific challenges to the team leader. Here are four tips for leaders of teams working remotely, either completely or just partially.

These tips were published by ProjectTimes.com.

Tip no. 1: Revaluate the traditional KPIs

First of all, you must keep in mind that the processes, rules and key performance indicators (KPIs) that always applied in the past do not necessarily apply in this new model of working. If you are still working with the same KPIs as before, when your team was present in the office, it is time to consider whether your procedures might be obsolete and need revaluating.

Tip no. 2: Make communication easy for employees

Effective communication is the key to successful teamwork. Especially when it comes to remote work, you must make communication as easy as possible for employees. Conduct a detailed audit of current communication procedures and channels and make sure that communication does not get stuck anywhere.

Tip no. 3: Be very specific when assigning tasks

Although you should always try to avoid micro-management, when working remotely, you need to be more specific when delegating work and ensure everybody knows exactly what they should be doing. By not seeing your subordinate employees present at work, you do indeed have less information about what they are working on and whether they might be wasting too much energy on tasks of minor importance.

Tip no. 4: Take more interest in employees' mental health 

Last but not least, you should pay more attention to your subordinates' mental health. Beware of signals suggesting they are not handling their role well, that there is a danger of burnout or that they lack social contact. In comparison to the standard working model, these signals may be harder to detect when working remotely.

 

-mm-

  Čtyři rady pro manažery, kteří vedou tým pracující na dálku

  Technologický rozvoj i změna očekávání a přístupů kvůli covidové pandemii způsobily, že více týmů než kdy jindy nyní pracuje na dálku. Buď úplně, nebo alespoň částečně. Tento nový model týmové práce ovšem klade i specifické požadavky na jejich vedení ze strany manažera. Zde jsou čtyři rady pro lídry týmů pracujících na dálku, ať už částečně nebo zcela.

  Tyto tipy přinesl server ProjectTimes.com.

  Rada č. 1: Přehodnoťte tradiční KPI

  V prvé řadě je nutné si uvědomit, že postupy, pravidla a parametry hodnocení práce pracovníků, které se uplatňovaly vždy v minulosti, v tomto novém modelu práce na dálku nemusí nutně platit. Jestliže pracujete se stejnými indikátory produktivity pracovníků (KPI), jako v době, kdy váš tým pracoval standardním způsobem a fyzicky docházel do kanceláře, je asi na čase se podívat, jestli nejsou vaše postupy zastaralé a zda byste neměli vaše KPI přehodnotit.

  Rada č. 2: Ulehčete pracovníkům komunikaci

  Efektivní komunikace je základem úspěšné týmové spolupráce. Zvláště při práci na dálku musíte pracovníkům vzájemnou komunikaci co nejvíce ulehčit. Proto si udělejte detailní audit vašich stávajících komunikačních postupů a kanálů a ujistěte se, že se komunikace nikde nezadrhává.

  Rada č. 3: Buďte zcela konkrétní při zadávání úkolů

  I když byste se měli co nejvíce vyhýbat mikro-managementu, při práci na dálku musíte být přeci jen konkrétnější při delegování práce a musíte se ujistit, že všichni vědí přesně, co mají dělat. Tím, že nevidíte své podřízené při práci ve standardním pracovním prostředí, totiž logicky máte i menší přehled o tom, čemu se věnují a jestli nepálí příliš mnoho energie na podřadných úkolech.

  Rada č. 4: Více se zajímejte o duševní pohodu pracovníků

  V neposlední řadě je pak nutné věnovat více pozornosti tomu, jak se daří vašim podřízeným po duševní stránce. Dávejte si pozor na signály, že někdo svoji roli nezvládá, že u něj hrozí vyhoření nebo že dotyčnému chybí sociální kontakt. Tyto signály nemusí totiž být při práci na dálku tak dobře viditelné, jako při práci ve standardním modelu.

   

  -mm-

  Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení