What some top CEOs think about themselves

Co si o sobě myslí top manažeři

Many love to talk and write about CEOs, but what do they say about themselves? The leadingeffectively.com website agrees that this is an interesting question. To find out, they asked almost 100 CEOs who took part in the Leadership at the peak development program run by the Center for Creative Leadership to label themselves. The results of the survey suggest that the following qualities are their most common traits – according to the CEOs themselves. Does it match what you notice about your own senior managers?

Strongest personality traits

Leaders answering in the survey think that their strongest traits are humor (16 %), honesty (14 %) and loyalty (13 %). So here we have a picture of a leader who knows how to make you laugh, never lies to you and who you can count on. Why do they think humor is their strongest asset? When your boss has a sense of humor, you are more excited about coming to work. The bond created through laughter makes their employees willing to work better. It is quite rare to meet a boss like this. CEOs who lack witty charm must make up for it with other abilities. Honesty and loyalty suggest that what they value most about themselves are high ethical standards. These qualities often pave the way to an ethical organization overall.

Weakest personality traits

They think they are too impatient (34 %), they have gaps in their listening skills (10 %) and they are too judgmental and critical (10 %). Imagine a boss who doesn’t give you a chance to defend yourself, assesses your mistakes too quickly and tells you why your last project failed. That is an exaggeration, of course, but you get the idea. Getting better at recognizing these behaviors when they are about to occur is crucial for better self-regulation.

And how do CEOs describe themselves?

They describe themselves as being very passionate, always focused and driven. So to become a CEO, you must never lose your passion and always be focused on your work and people you work with. They are still striving for improvement, even at the highest level.

-jk-

  Co si o sobě myslí top manažeři

  Mnoho lidí rádo mluví a píše o generálních ředitelích a top manažerech. Co ale o sobě říkají oni sami? Web leadingeffectively.com souhlasí s tím, že to je zajímavá otázka. Aby zjistil odpověď, zeptal se téměř stovky top manažerů, kteří se účastnili rozvojového programu Leadership at the peak, který zaštituje Center for Creative Leadership, na to, jak vidí sami sebe. Výsledky ankety naznačují, jaké jsou nejčastější osobnostní rysy mezi top manažery – právě podle nich. Odpovídají tyto výsledky i tomu, co pozorujete u svých seniorních lídrů?

  Kladné osobnostní rysy

  Lídři, kteří se ankety zúčastnili, za svou nejsilnější stránku pokládají humor (16 %), poctivost (14 %) a loajalitu (13 %). To znamená, že takový šéf vás umí rozesmát, nikdy vám nelže a je na něj spolehnutí. Proč si ale špičkoví manažeři myslí, že humor je jejich nejsilnější zbraň? Když je s vaším šéfem zábava, jste prostě v práci o to radši. Pouto, které se díky smíchu vytváří, vás také nutí k tomu, abyste lépe pracovali. Nicméně narazit na takového šéfa není zas tak snadné. Ředitelé, kteří vtip a šarm postrádají, vynahrazují tento nedostatek jinými kompetencemi. Poctivost a loajalita zase naznačují, že si na sobě váží svých morálních kvalit. Takové kvality pak dláždí cestu k tomu, aby stejně etická byla i kultura organizace, kterou takový ředitel vede.

  Negativní osobnostní rysy

  Oslovení top manažeři se často pokládají za příliš netrpělivé (34 %), vnímají své mezery v umění naslouchat (10 %) a také jsou příliš často kritičtí a soudí ostatní poněkud příkře (10 %). Představte si tedy šéfa, který vám nedá šanci obhájit se a rovnou vám vmete do tváře, jak je neúspěch vašeho posledního projektu jen a jen vaše chyba. To je samozřejmě nadsázka, ale přibližná představa ztělesnění těchto negativních vlastností by takto vypadat mohla. Co může pomoci? Snaha rozpoznat, kdy k takovému chování dochází spojená s následným úsilím o lepší sebeovládání.

  Jak top manažeři popisují sami sebe?

  Pokládají se za velmi vášnivé, soustředěné a zapálené pracovníky. Abyste se stali top manažerem, musíte mít vášeň pro to, co děláte. Musíte být soustředěni na svou práci a na lidi, které v ní potkáváte. A dokonce ani na nejvyšší úrovni vás nesmí opouštět snaha o neustálé zlepšování se.

  -jk-

  Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog