What to say when a conflict arises?

Co říci, když vznikne konflikt?

Conflicts in teams are inevitable and each manager should take them as opportunities for discussion and creative problem solving. However, this is easier said than done. Read the following tips published on openforum.com in an article titled "10 sentences that can work to resolve any problem". 

1. Look for details of the problem

Let the concerned employee speak and listen to him. Say for example: "I didn't know that this was happening, tell me more about it."

2. Demonstrate that it is necessary to calm down

Show that you want to solve problems in peace. Say for example: "I want to hear your opinion but I can't until you stop screaming."

3.
Express your disagreement politely

Listen to the employee and then express your potential disagreement. Support it with arguments and don't let yourself be forced to take a different opinion. Say for example: "I understand you but I can see the whole thing differently."

4.
 Demonstrate that you are going to think about the things

You don't have to promise that you will immediately do everything as your employees wish. However, show good will. Say for example: "I will incorporate your ideas."

5. Take responsibility for resolving the conflict

Show that you can work on the conflict together. Say for example: "Both of us have to work even harder to get things done right."

6. Search for the real cause of the problem

The sooner you identify the real problem, the sooner it can be resolved. Ask for example: "Why do you disagree with me?"

7.
Offer space to look at the issue from a broader perspective

Not every conflict can be resolved immediately. Ask for example: "I can see that we can't agree at the moment. Can we talk about it again tomorrow so that we can think of possible solutions?"

8.
Think about what to do so that the conflict will not repeat

Recognize the need to find ways to prevent further similar conflicts. Say for example: "Let's focus on what we can do not to repeat this any more."

9. Ask what you can do

Move your interest from a particular conflict to the process of how to resolve it. Ask for example: "How can I contribute to the improvement of our communication so that this doesn't happen again?"

10.
Ask how to make things easier in the future

Don't say what you will do, let employees give you an advice. Ask for example: "What can I do next time to make it less hard for you?"

-kk-

  Co říci, když vznikne konflikt?

  Konflikty v týmech jsou nevyhnutelné a každý manažer by je měl vnímat jako příležitosti k diskusi a kreativnímu řešení problémů. To se však snadněji řekne, než udělá. Přečtěte si proto následující tipy, které publikoval server openforum.com v článku s názvem „10 vět, které dokáží vyřešit jakýkoli pracovní problém“.

  1. Zajímejte se o podrobnosti vzniku problému

  Nechte mluvit dotčeného zaměstnance a poslouchejte. Řekněte například: „Nevěděl jsem, že se toto děje, řekněte mi o tom více.“

  2. Dejte najevo, že je třeba se uklidnit

  Ukažte, že chcete řešit problémy pouze v klidu. Řekněte například: „Chci si vyslechnout váš názor, ale nejde to, dokud budete křičet.“

  3. Slušně vyjádřete nesouhlas

  Vyslechněte si zaměstnance a teprve poté vyjádřete svůj případný nesouhlas. Podložte jej argumenty a nenechte si vnutit jiný názor. Řekněte například: „Rozumím vám, ale vidím celou věc jinak.“

  4. Dejte najevo, že budete o věcech přemýšlet

  Nemusíte hned slibovat, že uděláte vše, jak by si to přáli vaši zaměstnanci. Ukažte ale dobrou vůli. Řekněte například: „Vaše nápady využiji.“

  5. Převezměte odpovědnost za řešení konfliktu

  Ukažte, že na konfliktu můžete pracovat společně. Řekněte například: „Oba se musíme ještě více snažit, aby se věci napravily.“

  6. Hledejte skutečnou příčinu problému

  Čím dříve odhalíte skutečný problém, tím dříve jej můžete vyřešit. Zeptejte se například: „Proč se mnou nesouhlasíte?“

  7. Dejte prostor k pohledu na problém z širší perspektivy

  Ne každý konflikt lze vyřešit hned. Zeptejte se například: „Vidím, že se nyní neshodneme, můžeme tedy o tom mluvit znovu zítra, abychom si mohli promyslet možnosti řešení?“

  8. Zamyslete se, co udělat, aby se konflikt již neopakoval

  Uznejte, že je třeba hledat cesty, jak předejít dalším podobným konfliktům. Řekněte například: „Pojďme se zaměřit na to, co můžeme udělat, aby se vám to už nestalo.“

  9. Ptejte se, co můžete udělat vy

  Posuňte svůj zájem z konkrétního konfliktu na proces, jak jej vyřešit. Zeptejte se například: „Jak mohu přispět ke zlepšení komunikace, aby se toto již nestalo?“

  10. Ptejte se, jak věci do budoucna usnadnit

  Neříkejte, co budete dělat, nechte si poradit. Zeptejte se například: „Co mohu udělat příště, aby to pro vás bylo méně náročné?“

  -kk-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum