What does a team need to be successful in the long term?

Co musí mít tým, aby se mu dlouhodobě dařilo?

As a manager, you want your team to thrive long term. What actually makes a team successful and what does it require in order to thrive in a prolonged, sustainable way and withstand all the challenges that lie ahead?

These tips were published by Entrepreneur.com.

Empowering employees

Teams where the manager is an autocrat cannot prosper. Therefore, every manager should try to empower their subordinates with sufficient authority so that they can work on their own and, above all, make their own decisions. A team can only thrive if decision-making powers are at least partially delegated to its members.

A shared vision

For a team to pull together and move forward as a whole, it must share a common vision. That means a common goal which it can work towards. It is the manager's job to describe and communicate this vision to the team in an attractive way.

Clearly defined processes

For the team to keep running like clockwork and not become bogged down in their daily work, they must have clearly defined processes, a kind of cookbook, to follow. Define the processes and roles in your team so that everyone knows how to work and what is expected of them.

Maintaining collective know-how

A team that wants to work sustainably and maintain its ability to respond to new challenges in the long term must be able to work with knowledge, skills and information. Above all, they have to build their own know-how and be able to archive and maintain it. This is also in case key members leave the team.-mm-

  Co musí mít tým, aby se mu dlouhodobě dařilo?

  Jako manažer chcete, aby se vašemu týmu dařilo. A to dlouhodobě. Co vlastně dělá tým úspěšným a co musí mít, aby se mu dařilo dlouhodobým a udržitelným způsobem a aby odolal všem nástrahám, které ho v budoucnu čekají?

  Tyto tipy uveřejnila webová stránka Entrepreneur.com.

  Dostatečné pravomoci pracovníků

  Týmy, kde panuje autokracie manažera, nemohou prosperovat. Každý manažer by se měl proto snažit obdařit své podřízené dostatečnými pravomocemi, aby mohli pracovat sami a aby se sami mohli především i rozhodovat. Týmu se může dařit, jedině když jsou rozhodovací pravomoci alespoň částečně delegovány na jeho členy.

  Společná vize

  Aby tým táhl takříkajíc za jeden provaz a mohl se jako celek posouvat, musí mít společnou vizi. Tedy jakýsi společný cíl, ke kterému může směřovat. Je úkolem právě manažera, aby tuto vizi týmu popsal i dostatečně atraktivně předal.

  Jasně definované procesy

  Aby tým šlapal jako hodinky a nezasekával se při každodenní práci, musí mít jasně definované procesy. Tedy jakousi kuchařku, podle které postupuje. Definujte procesy i role ve vašem týmu tak, aby každý věděl, jak pracovat a co se od něj očekává.

  Udržování kolektivního know-how

  Tým, který chce pracovat udržitelně a chce si udržet svoji schopnost reagovat na nové výzvy dlouhodobě, musí umět pracovat se znalostmi, dovednostmi a informacemi. Především si musí budovat své vlastní know-how a musí si ho umět i archivovat a udržovat. A to i pro případy, že z týmu odejdou klíčoví členové.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership