What to do on Sunday evening - let the successful inspire you

Co dělat v neděli večer - inspirace od úspěšných

There are not many people who would look forward to Sunday evening. A survey carried out by Monster.com in 2013 found out that more than 75% of respondents experience rueful feelings on this evening. There is a considerable amount of melancholy and resentment at the thought of the working week to come in less than 12 hours … so let’s take a look at how successful people overcome their thoughts about Monday‘s stresses. According to Jacquelyn Smith’s article (based on a book by Laura Vanderkam titled What The Most Successful People Do On The Weekend), they:

1. Plan something enjoyable

They set up plans for something pleasant, which makes them look forward to that plan rather than feel blue about the following morning.

2. Get involved in physical activities

They play tennis or go to the gym; they exercise in order to beat the Sunday gloominess.

3. Spend time with family and others who are important to you

The successful are aware of the fact that the week is going to be busy, so they spend this free evening with their loved ones and friends.

4. Read the books they did not have time for during the week...

... although in fact a majority of them read on a daily basis, so Sunday is no exception. And if it is not with a good book, they relax otherwise: a good sleep and a tasty, healthy meal are important parts of Sunday evening and night.

5. Do some volunteer work

Because helping less fortunate people is a great way to forget about your own stresses. Good deeds are refreshing.

6. Follow up on their commitments

Sunday is a perfect day for keeping your promises and other commitments – such as sending a response to an email that has been repeatedly postponed.

7. Stay positive

Tomorrow is Monday, no matter whether you feel happy or sad. So what is the point of feeling down? Keep smiling: that is the best way to prepare yourself for the week to come!

-JK-

  Co dělat v neděli večer - inspirace od úspěšných

  Málokdo se těší na nedělní večer. Průzkum webu Monster.com z roku 2013 ukázal, že více než tři čtvrtiny dotázaných během tohoto večera zažívají zkroušené pocity. Cítí značnou míru melancholie a jsou rozmrzelí, protože vědí, že pracovní týden začne za méně než 12 hodin… podívejme se proto jak se s těmito chmurnými myšlenkami na pondělní stres vypořádávají úspěšní. Podle článku Jacquelyn Smithové (který čerpá z knížky Laury Vanderkamové s názvem What The Most Successful People Do On The Weekend), úspěšní:

  1. Naplánují něco příjemného

  Naplánují si něco příjemného, a na tuto aktivitu se těší, což pomáhá zahnat nepříjemné pocity z blížícího se pondělního rána.

  2. Sportují

  Hrají tenis nebo jdou do posilovny; radost z pohybu porazí i tu největší nedělní chmuru.

  3. Tráví čas se svými blízkými

  Úspěšní si uvědomují, že celý týden budou hodně zaměstnaní, a proto tráví tento volný večer se svými milovanými a se svými přáteli.

  4. Čtou knihy, na které neměli čas během týdne...

  ... i když je pravda, že většina z nich čte každý den, takže ani neděle není žádnou výjimkou. A když není po ruce dobrá knížka, relaxují jinak: pořádný spánek a chutné, zdravé jídlo jsou také důležitými součástmi nedělního večera a nedělní noci.

  5. Tráví čas dobrovolnictvím

  Protože pomáhání méně šťastným lidem je výtečnou cestou, jak zapomenout na vlastní starosti a stres. Dobré skutky člověku dobijí energii.

  6. Dostávají svým slibům a závazkům

  Neděle je skvělou příležitostí pro splnění slibů a závazků, na které během týdne nezbýval čas. Takovým závazkem může být například nějaká dlouho odkládaná odpověď na e-mail.

  7. Zůstávají pozitivně naladěni

  Zítra zkrátka bude pondělí, s tím nenaděláme nic. Ať už jsme zkroušení, nebo veselí. Tak jak by nám chmury pomohly? Buďte pozitivní, protože to je nakonec ten nejlepší způsob, jak se připravit na následující týden!

  -JK-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání