How do you annoy your subordinates?

Čím rozčilujete své podřízené?

Not even the managers, who have a long career history in their field, are free of bad habits typical of people in managerial posts. The most typical of the typical is the inability to explain to your employees what you expect from them. Try, therefore, a simple test and ask your employees what their most important goals for this year are. If they do not correspond to your conception sufficiently, you still have a lot to do. Other kinds of behaviour by which the managers unnecessarily irritate their employees were pointed out by The QuickBase Blog.

You change the project objectives too early

During the implementation of every project, there are some changes which are unavoidable. However, you should not propound them immediately after your team had started working on the project. This cannot result in anything else than in the indignation of your employees.

You do not solve problems with employees

For instance, there is a colleague in your team who does not do any of his work properly and only adds more work to the others. Everybody knows that you are aware of this but you are unwilling to do anything about it. Members of your team can thus hardly have good employee morale.

You do not focus on results

You are more concerned about whether your employees are at work precisely on time than about what results do they achieve? Then you should devote some time to thinking about it. It is easier to measure time, but not more meaningful.

You do not know what your employees’ jobs take

You do not have to know all the details. It is, however, essential to have a general idea about what your employees’ work consists of and how long does it take. Otherwise you are not able to set realistic targets and deadlines.

You go to chat with your subordinates when they do not have time for that

An employee who must meet a nearing deadline does not want to listen to how you spent your weekend or what troubles you at the moment in your private life. However, he will not tell you most of the time. It is then on you to realise when you can chat with your employees.

You do not keep your promises

As you rely on your employees to fulfil their promises, they also should be able to rely on you to keep yours.

You do not respond to emails

You want to solve matters which might be comfortably solved by email personally or by phone. Not only do you waste thus your own time but also that of your employees. Moreover, you create the impression that you are not able to work with modern technologies.

You complain about the company and your superiors

You may possibly think that this way you will get closer to your subordinates. In fact, they will ask themselves why you are telling them and, at the same time, not doing anything about it.

You are not able to say thank you for finished work

When your employees do a great job thank them publically and inform your superiors. Payslip will not ensure you the loyalty of your team.

-kk-

  Čím rozčilujete své podřízené?

  Ani manažerům, kteří svou práci vykonávají již dlouho, se nevyhnou typické nešvary vedoucích pracovníků. Nejtypičtějším z typických je neschopnost jasně vysvětlit zaměstnancům, co se od nich očekává. Vyzkoušejte si proto jednoduchý test a zeptejte se svých lidí, jaké jsou jejich nejdůležitější cíle pro letošní rok. Pokud se dostatečně neshodnou s vaší představou, máte ještě hodně co dělat. Na další chování, jímž manažeři zbytečně frustrují své zaměstnance, upozornil The QuickBase Blog.

  Příliš brzy měníte cíle projektů

  Určité změny v průběhu realizace projektů jsou nevyhnutelné. Neměli byste však s nimi přicházet okamžitě poté, co váš tým začne na projektu pracovat. To nemůže vést k ničemu jinému než k rozhořčení zaměstnanců.

  Neřešíte problémy zaměstnanců

  Máte například ve svém týmu kolegu, který nic neudělá pořádně a pouze přidělává práci ostatním. Všichni ostatní vědí, že o tom víte, ale nechcete s tím nic dělat. Těžko pak mohou mít dobrou pracovní morálku.

  Nesoustředíte se na výsledky

  Pokud vás více zajímá, zda vaši lidé přicházejí do práce na minutu přesně, než jakých výsledků dosahují, měli byste se nad tím zamyslet. Měřit čas je sice jednodušší, nikoli však smysluplnější.

  Nevíte, co obnáší práce vašich lidí

  Nemusíte znát všechny detaily, podstatné je však rámcově vědět, co práce vašich lidí zahrnuje a jak dlouho trvá. Jinak nemůžete vytyčovat reálné cíle a termíny.

  Chodíte si popovídat s podřízenými, když na vás nemají čas

  Zaměstnanec, který musí splnit blížící se termín, nechce poslouchat, co jste dělali o víkendu nebo co vás zrovna trápí v soukromém životě. Většinou vám to však neřekne, a proto je na vás, abyste si uvědomili, kdy si se svými lidmi můžete povídat.

  Neplníte své sliby

  Stejně jako vy spoléháte na to, že vaši lidé splní, co slíbí, měli by se oni moci spolehnout, že vy uděláte to, co slíbíte.

  Nereagujete na e-maily

  Záležitosti, které lze se zaměstnanci pohodlně řešit e-mailem, chcete vždy řešit osobně nebo po telefonu. Nejen, že tím okrádáte o čas je i sebe, ale také vzbuzujete dojem, že nejste schopni pracovat s moderními technologiemi.

  Stěžujete si na firmu a nadřízené

  Možná si říkáte, že se tím přiblížíte svým podřízeným, ve skutečnosti se však budou ptát, proč jim to říkáte a něco s tím neděláte.

  Neumíte poděkovat za odvedenou práci

  Když vaši lidé odvedou skvělou práci, poděkujte jim veřejně a informujte své nadřízené. Výplatní páska vám loajalitu vašeho týmu nezaručí.

  -kk-

  Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog