Do you lack self-confidence? Five tips on what to do about it

Chybí vám sebevědomí? Pět tipů, co s tím

Even the best ever manager with amazing technical and communication skills can never achieve success and help their team reach its maximum potential if they lack the necessary self-confidence. Believing in oneself is crucial if you want to succeed in the world of management. This is why, if you lack self-esteem, you should focus on the following five tips that will help you gain the necessary confidence.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Write down your goals

It sounds odd, but one of the steps in gaining confidence is writing down your personal goals. If you know exactly what you want to achieve and what you are pursuing, it will show in your behaviour: you will be more focused, more confident, and people will trust you more.

Focus on your strengths

Do not keep trying to improve your weak points or look for what is wrong with you. On the contrary: focus on what you are good at, work on your strengths and primarily use these when interacting with the people around you.

Remember that people don't mind being led

Low self-confidence in managers is closely connected to the idea that other people find it unpleasant when someone else tells them what they should be doing. But the truth is often quite the opposite: most people appreciate being given precise instructions and they like it if you spend time helping them decide what it is they should be doing.

Learn to keep a positive attitude

Self-confidence goes hand in hand with a positive mood. If you learn to keep a positive attitude at any given time, you will be halfway towards succeeding.

Physical activity and healthy lifestyle

Last but not least, it will make a big difference to your confidence if you learn to maintain a healthy lifestyle. Eat well and regularly, engage in physical activity and sleep well. You will feel healthier, your body will produce endorphins, and you will thus improve your confidence.

 

-mm-

  Chybí vám sebevědomí? Pět tipů, co s tím

  I sebelepší manažer se skvělými technickými i komunikačními dovednostmi nikdy nemůže dosáhnout úspěchu a nikdy nemůže ze svého týmu dostat maximum, pokud mu chybí potřebné sebevědomí. Víra v sebe sama je základním kamenem úspěchu ve světě managementu. A proto, pokud vám sebevědomí chybí, byste se měli zaměřit na následujících pět tipů, které vám pomohou potřebné sebevědomí získat.

  Tyto tipy přinesl server Addicted2Success.com.

  Sepište si své cíle

  Zní to zvláštně, ale jedním z kroků k dosažení sebevědomí je sepsání si svých vlastních cílů. Když totiž víte, čeho přesně chcete dosáhnout a tedy za čím si jdete, propíše se to i do vašeho chování. Budete soustředěnější, sebevědomější a lidé k vám budou pociťovat větší důvěru.

  Soustřeďte se na své silné stránky

  Nesnažte se neustále vylepšovat své slabé stránky a nehledejte na sobě to, co je špatně. Naopak. Zaměřte se na věci, které vám jdou, posilujte své silné stránky a primárně ty využívejte v interakci se svým okolím.

  Mějte na paměti, že lidem nevadí, když je někdo vede

  Nízké sebevědomí, hlavně u manažerů, je často spojené s představou, že ostatním lidem je nepříjemné, když se jim říká, co mají dělat. Často je to ale právě naopak. Většina lidí oceňuje, když s jim dají přesné instrukce, a váží si toho, když jim budete věnovat svůj čas a pomáhat jim rozhodnout, co mají dělat.

  Naučte si udržet si pozitivní náladu

  Sebevědomí je úzce spjaté s pozitivní náladou. Když se naučíte udržet si za každou cenu pozitivní přístup, máte napůl vyhráno.

  Fyzická aktivita a zdravý životní styl

  V neposlední řadě vašem sebevědomí nesmírně prospěje, pokud budete udržovat zdravý životní styl. Dobře a pravidelně se stravujte, věnujte se fyzické aktivitě a dobře spěte. Budete se cítit zdravější, vaše tělo bude produkovat endorfiny a zvýšíte si tak sebevědomí.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success