Chronic stress: how managers can get rid of it

Chronický stres: Jak se ho coby manažer můžete zbavit

Stress is a chronic disease of the 21st century, one which also triggers numerous other modern illnesses and serious diseases. Stress is counter-productive to both work performance and management skills. People management is one of the professions in which people tend to be more stressed, which is why it is necessary to learn to fight stress effectively. Here are four tips that will help you do exactly that.

First piece of advice: Learn to think in a positive way

According to PsychCentral.com, stress may serve as a booster and source of inspiration to perform better at work. But it can also cause significant damage to your motivation. Whether its effect is negative or positively depends on your state of mind and how you perceive stress. Learn to keep a positive attitude, using whatever method might work for you, such as reading books, watching films or cooking.

Second piece of advice: Set up priorities and work on fewer things at once

Stress is often caused by trying to work on too many projects at once. It is often better to focus fully on a smaller number of projects than just partially on a large number. Forget about multitasking and set up priorities to which you will primarily devote your energy.

Third piece of advice: Learn to delegate work effectively

If you are simply overwhelmed, the problem might be that roles within your team are not properly allocated. A manager must learn, above all, to delegate work effectively. Reassess the current distribution of tasks and start delegating your work to the people who are supposed to do it. Only then will you have time for strategic planning, relaxation and your own priorities.

Fourth piece of advice: Take breaks

It is surprising how many workers (and especially managers) are not used to taking breaks. Even the best sportspeople need some time to regenerate; if they tried just to exercise all the time, they would not achieve any good results. The same goes for people management: have breaks, use up all your vacation days and learn strictly to separate work and your private life.

 

-mm-

 

  Chronický stres: Jak se ho coby manažer můžete zbavit

  Stres je chronickou nemocí 21. století. Navíc spouští celou řadou dalších civilizačních chorob a vážných onemocnění. Stres také působí kontraproduktivně na pracovní výkon i na vaše manažerské schopnosti. Vedení lidí je jedna z profesí, ve kterých jsou díky povaze této práce lidé ke stresu náchylnější, a proto je nutné naučit se se stresem efektivně bojovat. K tomu poslouží následující čtyři tipy.

  Rada první: Naučte se myslet pozitivně

  Podle PsychCentral.com může stres působit i jako vzpruha a zdroj inspirace k vyššímu pracovnímu výkonu. Může ale i často působit zcela opačně, tedy jako utlumovač veškeré motivace. To, jestli na vás bude stres působit pozitivně nebo destruktivně, rozhoduje, jak se k němu budete stavět a jaký bude váš stav mysli. Naučte se proto udržovat si pozitivní přístup, ať už na vás funguje cokoli, například sport čtení knih, sledování oblíbených filmů nebo vaření.

  Rada druhá: Určete si priority a pracujte na méně věcech najednou

  Stres je často spouštěn tím, že se člověk snaží věnovat příliš velkému množství projektů najednou. Mnohdy je lepší věnovat se menšímu množství projektů naplno, než většímu množství napůl. Zapomeňte na multitasking a určete se priority, kterým se budete věnovat především.

  Rada třetí: Naučte se efektivně delegovat práci

  Jestliže je toho na vás jednoduše moc, chyba může být v rozdělení rolí v rámci vašeho týmu. Jako manažer se musíte naučit především efektivně delegovat práci. Přehodnoťte rozdělení aktivit v rámci vaší skupiny a začněte delegovat práci lidem, kteří ji mají ve svém popisu práce. Jedině tak vám zbyde čas na strategické plánování, odpočinek a priority.

  Rada čtvrtá: Dělejte si přestávky

  Je až s podivem, kolik pracovníků (a především manažerů) si neumí udělat přestávku. I ti nejlepší sportovci nutně potřebují čas na regeneraci, a kdyby se snažili neustále jenom trénovat, žádných dobrých výsledků nakonec nedosáhnou. S vedením lidí je to podobně. Dělejte si přestávky, vybírejte si svoji dovolenou a naučte se striktně rozdělovat práci a soukromý život.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central