Want to be a popular yet effective leader? Here are 10 tips

Chcete být oblíbeným, ale efektivním vedoucím? 10 tipů, jak na to

People management is an art. Some people are born with the qualities and skills needed to do it; most, however, have to learn them. Do you want to become a successful, effective and popular manager? Here are 10 basic tips on how to go about it.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Hire the best possible subordinates

Some managers are afraid of hiring the best employees who might later take their place. But this is a big mistake: in order for you and your team to be successful, you need to surround yourself with the best possible colleagues and subordinates.

Give subordinates enough authority

Allow your subordinates sufficient authority to make their own decisions about the things they are working on.

Don't be afraid to admit mistakes

Nobody is perfect. If you pretend you are, you will only degrade yourself unnecessarily in the eyes of your team. Show your human side and if you make a mistake, don't be afraid to admit it.

Treat subordinates like human beings

All kinds of lectures from the professional literature or motivational speeches are less important than honest, authentic and human communication with subordinates.

Be as honest as possible with employees

Do not try to withhold information or use meaningless phrases. Try to be as honest as possible.

No micromanaging!

Micromanagement is one of the worst mistakes you can make in people management. It is also a common reason why workers leave their employer.

Do not try to build authority by force

If you feel you lack authority, definitely forget about building it by force.

Be an example to subordinates

You yourself must follow all the rules you set out for your subordinates. The best way to motivate employees is by example.

Remember to plan strategically

Do not become so caught up in the day-to-day routine that you forget the key role of a manager is to plan strategically and set the direction for the whole team.

Communicate a vision to subordinates

As a manager, you need to give your team a common vision, namely an idea of where you actually want to get to as a team.-mm-

  Chcete být oblíbeným, ale efektivním vedoucím? 10 tipů, jak na to

  Vedení lidí je umění. Někdo se s vlastnostmi a dovednostmi, které jsou k tomu potřeba, rodí. Většina lidí se jim však musí naučit. Chcete se stát úspěšným, efektivním a přesto oblíbeným manažerem? Máme pro vás deset základních tipů, jak na to.

  Tyto tipy uveřejnil server Entrepreneur.com.

  Najímejte ty nejlepší možné podřízené

  Někteří manažeři se bojí najímat ty nejlepší pracovníky, aby je náhodou „nepřerostli“. Větší chybu ale nemůžete udělat. Abyste byli vy i váš tým úspěšní, musíte se obklopit co možná nejschopnějšími kolegy a podřízenými.

  Dávejte podřízeným dostatečné pravomoci

  Dávejte svým podřízeným dostatečný prostor pro to, aby si o věcech, na kterých pracují, mohli rozhodovat sami.

  Nebojte se přiznat chybu

  Žádný člověk není dokonalý. A pokud si na dokonalého hrát budete, jen se zbytečně před svým týmem shodíte. Ukažte svoji lidskou stránku a když uděláte chybu, nebojte se to přiznat.

  Chovejte se k podřízeným jako k lidem

  Všemožné poučky z odborné literatury a motivačních proslovů nejsou tak důležité, jako upřímná, autentická a lidská komunikace s vašimi podřízenými.

  Buďte k pracovníkům co možná nejupřímnější

  Nesnažte se podřízeným zatajovat informace, mlžit nebo používat nicneříkající fráze. Snažte se k nim být co možná nejupřímnější.

  Žádný mikro-management!

  Mikro-management je jeden z nejhorších přešlapů, kterých se vůči svým podřízeným můžete dopustit. Jedná se také o častý důvod, proč pracovníci odcházejí od zaměstnavatele.

  Nesnažte se budovat si autoritu silou

  Pokud se vám zdá, že vám chybí autorita, rozhodně zapomeňte na to, že byste si ji vybudovali silou.

  Jděte podřízeným příkladem

  Vše, co požadujete po svých podřízených, byste měli především dodržovat vy sami. Nejlepší motivací pracovníků totiž je jít jim příkladem.

  Nezapomínejte na strategické plánování

  Nezahrabejte se v každodenních starostech natolik, abyste zapomněli, že klíčovým úkolem manažera je strategicky plánovat a udávat směr, kterým se tým bude ubírat.

  Předejte svým podřízeným nějakou vizi

  Jako manažer musíte svému týmu dodat nějakou vizi. Tedy představu toho, kam se jako tým chcete vlastně dostat.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership