Want to retain team members? Five tips on being a manager people like to work for

Chcete, aby vám z týmu nedocházeli podřízení? Pět tipů, jak být manažerem, pod kterým lidé rádi pracují

Managers who have staff leaving regularly and are unable to keep quality workers on their team often see the problem mainly in their subordinates. Unfortunately, they seldom look at themselves, which is where the fault frequently lies. Here are five tips on becoming a better manager for whom employees love working and whose team shows high levels of loyalty.

Be predictable

As INC.com states, employees need to know what to expect from you. A good manager is consistent: they stick to their own firm principles and do not change their values dramatically. Be transparent and make the lives of your subordinates easier.

Listen to subordinates

Where there is no quality and effective communication, there can be no loyalty and satisfaction. For subordinates to be satisfied, they need to feel the manager is listening to them and genuinely cares about their problems and preferences.

Build a culture of openness and transparent communication

A well-functioning team is always built on transparent communication. Take it upon yourself as a manager to ensure there is no bad mood or toxic atmosphere in the team. And set up a culture of openness in which no one is afraid to say what they think.

Do not get above your team

No employee will stay long in a team where the manager looks down on their subordinates. As a manager, you need to set an example for others, lend a hand to team members, and be a truly full part of the team. Especially at critical moments.

Do not show favouritism

As a manager, you have to measure everyone by the same yardstick. Nothing frustrates workers more than a team manager's having favourite subordinates who receive preferential treatment. Make sure you treat everyone with the same respect, even if they may have different personality traits to you.

-mm-

 

  Chcete, aby vám z týmu nedocházeli podřízení? Pět tipů, jak být manažerem, pod kterým lidé rádi pracují

  Manažeři, kterým periodicky odchází podřízení a kteří nejsou s to udržet si v týmu kvalitní pracovníky, často vidí problémy hlavně u podřízených pracovníků. Bohužel, málokdy hledají chybu u sebe, kde dost často bývá. Zde je pět tipů, jak se stát lepším manažerem, pod kterým zaměstnanci rádi pracují a jehož tým se vykazuje vysokou mírou loajality.

  Buďte předvídatelní

  Jak uvádí INC.com, zaměstnanci musí vědět, co od vás mohou očekávat. Dobrý manažer je konzistentní. Drží se svých pevných zásad a nijak zásadně nemění své hodnoty. Buďte předvídatelní a ulehčete tak vašim podřízeným jejich práci.

  Naslouchejte svým podřízeným

  Tam, kde neprobíhá kvalitní a efektivní komunikace, nemůže být ani loajalita a spokojenost. Aby byli vaši podřízení spokojení, musí cítit, že jim jejich nadřízený naslouchá a že jej skutečně zajímá, jaké mají problémy a preference.

  Budujte v týmu kulturu otevřenosti a transparentní komunikace

  Dobře fungující tým vždy stojí na transparentní komunikaci. Zasaďte se z pozice manažera o to, aby v týmu nevládla špatná nálada ani toxická atmosféra. A nastavte v týmu kulturu otevřenosti, kde se nikdo nebude bát říct, co si myslí.

  Nad svůj tým se nepovyšujte

  V týmu, nad který se manažer povyšuje, nikdo nevydrží moc dlouho. Jako manažer musíte jít ostatním příkladem, přiložit ruku k dílu a být skutečně plnohodnotnou součástí týmu. A to především v krizových situacích.

  Nikomu nenadržujte

  Jako manažer musíte všem měřit stejným metrem. Nic pracovníky nefrustruje tolik, jako když má manažer týmu své oblíbené podřízené, které protěžuje. Nikomu nenadržujte a ke všem se chovejte se stejným respektem, i když se třeba jedná o pracovníky, kteří mají odlišné charakterové a osobnostní rysy než vy.  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele

  Štítky: Leadership