Six tips on building higher self-esteem

6 tipů, jak si vybudovat vyšší sebevědomí

Self-confidence plays a vital role in success in a managerial role. If you lack sufficiently healthy self-esteem, you will find it difficult to motivate and inspire your subordinates and help your team achieve the best possible results. Do you feel like you could use a boost in self-esteem? Here are six tips on how to do it.

These tips were published by Addicted2success.com.

Tip no. 1: Learn something new

One way to boost your self-esteem is to learn a new skill. It might be something you thought you would never learn and have been putting off. Mastering this thing will also increase your self-confidence.

Tip no. 2: Learn to view even partial failures as opportunities

Everyone makes mistakes; without them, no one can move forward. Learn to regard your minor missteps not as fatalistic, but rather as opportunities from which you can learn.

Tip no. 3: Adjust your appearance and dress well

How you perceive yourself in the mirror and how you feel is largely reflected in how confident you appear to others. Take care of your appearance, dress well and comfortably, and never be in doubt about whether you look good.

Tip no. 4: Pay attention to body language

The non-verbal signals you send to those around you let people know how self-conscious or confident you are. But they also influence you inwardly. This means that if you send confident signals to those around you, you will feel more confident yourself. So avoid slouching and always adopt an open posture towards the person you are talking to.

Tip no. 5: Keep in regular contact with close friends

Regular contact with people who believe in you and with whom you come up with different, positive ideas will always boost your self-esteem. Do not neglect contact with family, friends and close acquaintances.

Tip no. 6: Make a list of your achievements

Do you feel like you have not achieved much? This is probably just your biased perspective. Write down a list of your biggest accomplishments over the past few years. You may very well see that you have actually accomplished quite a lot.-mm-

  6 tipů, jak si vybudovat vyšší sebevědomí

  Sebevědomí hraje v úspěchu v manažerské funkci zásadní roli. Bez zdravého, ale dostatečného sebevědomí budete jen těžko motivovat a inspirovat své podřízené a pomáhat svému týmu dosahovat těch nejlepších možných výsledků. Připadá vám, že by se vám hodilo vybudovat si vyšší sebevědomí? Zde je šest tipů, jak na to.

  Tyto tipy přinesl web Addicted2success.com.

  Tip č. 1: Naučte se něco nového

  Jedním ze způsobů, jak si zvýšit sebevědomí, je naučit se nějakou novou dovednost. Něco, co jste třeba odkládali a o čem jste si mysleli, že se nenaučíte. Pokud se vám podaří tuto věc zvládnout, zvýší se i vaše sebevědomí.

  Tip č. 2: I částečné prohry se naučte vnímat jako příležitosti

  Každý dělá chyby. Bez toho se žádný člověk nemůže posouvat dál. Naučte se vnímat své drobné přešlapy nikoliv fatalisticky, ale spíše jako příležitosti, ze kterých se můžete poučit.

  Tip č. 3: Upravte svůj zevnějšek a dobře se oblékejte

  To, jak sami sebe vnímáte v zrcadle a jak se cítíte, se ve velké míře odráží v tom, jak sebevědomě působíte na ostatní. Dbejte o svůj zevnějšek, dobře a pohodlně se oblékejte a nikdy nebuďte na pochybách, jestli vypadáte dobře.

  Tip č. 4: Věnujte pozornost řeči svého těla

  Neverbální signály, které vysíláte do svého okolí, dávají lidem kolem vás najevo, jak moc jste a nejste sebevědomí. Ovlivňují vás ale i směrem dovnitř. To znamená, že pokud budete vysílat sebevědomé signály do svého okolí, vy sami se budete cítit více sebevědomě. Dávejte si proto pozor na to, abyste měli rovné držení těla, abyste se nehrbili a abyste seděli nebo stáli vždy otevřeně vůči člověku, se kterým mluvíte.

  Tip č. 5: Buďte v pravidelném kontaktu s blízkými přáteli

  Pravidelný kontakt s lidmi, kteří ve vás věří a se kterými přijdete na jiné, pozitivní myšlenky, vám vždy zvýší sebevědomí. Neopomíjejte proto kontakt se svojí rodinou, s přáteli a blízkými známými.

  Tip č. 6: Sepište si seznam svých úspěchů

  Připadá vám, že jste ničeho nedosáhli? Že jste nedosáhli úspěchů? Pravděpodobně to je jenom o vaší perspektivě. Sepište si proto na papír seznam svých největších úspěchu za posledních několik let. A dost možná uvidíte, že jste toho nedosáhli úplně málo.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success