Five practical tips on appearing charismatic and professional

5 praktických rad, jak na své okolí působit charismaticky a profesionálně

Professionalism. Whatever you might imagine under this term depending on your field of expertise, we can probably all agree that someone who lacks a professional attitude and manner can never become a manager or successful leader. Professionalism means being trustworthy, an expert in a given field, keeping your word and being able to influence others in a positive way. And in order to be a successful leader, you must also possess a certain charisma. This article offers five practical pieces of advice on how to appear charismatic and professional at work as well as in your personal life.

Personal integrity

Professionals uphold certain principles and do not change their opinions based just on the current ephemeral situation. Inner integrity and consistency are important traits of every leader and their personal brand image.

Clothing style

As Leadership Now states, dress sense really is important. At least if you want to come across as professional. Wear clothes in which you know you look good, and which therefore make you feel confident.

Interest in others

Professionals are aware of their capabilities and are willing to help and listen to others. Anyone who keeps all their skills and knowledge only to themselves cannot be a professional. You may best manifest your charisma and professionalism if you let go of your ego and take an interest in people around you.

Keeping your promises

We usually call someone "charismatic" if they are not only interesting but also trustworthy. Someone whom others are unable to trust can never make a good impression. In order for others to trust you, you must keep your word and fulfil everything you promise.

Expertise

Professionals devote themselves to their field of business not only from a professional point of view but also out of a genuine interest in what they are doing. They keep track of what is new in their field, they know important people who are active in their specific sector and are able to bring new facts and observations.

 

-mm-

  5 praktických rad, jak na své okolí působit charismaticky a profesionálně

  Profesionalita. Ať si jí podle oboru, ve kterém se pohybujeme, představujeme jakkoliv, asi se všichni shodneme na tom, že bez profesionálního přístupu a vystupování se nikdy nikdo nemůže stát manažerem a úspěšným lídrem. Být profesionálem znamená působit důvěryhodně, být expertem ve svém oboru, dodržovat své slovo a umět na ostatní pozitivně působit. A k tomu, abyste se stali skutečně úspěšným lídrem, potřebujete i určité charisma. V tomto článku vám ukážeme pět praktických rad, jak v práci i v životě působit charismaticky a profesionálně.

  Osobní integrita

  Profesionál zastává určité principy a nemění své názory jen podle dočasné aktuální situace. Vnitřní integrita a stálost jsou důležitými charakterovými vlastnostmi každého lídra a jeho osobní značky.

  Styl oblékání

  Jak uvádí server Leadership Now, šaty skutečně dělají člověka. Alespoň pokud chcete působit profesionálně. Noste oblečení, v kterém víte, že vypadáte dobře, a ve kterém se tak dobře a sebevědomě budete i cítit.

  Zájem o ostatní

  Profesionál si je vědom svých schopností a je ochoten naslouchat a pomáhat jiným. Profesionálem nemůže být někdo, kdo si všechny své znalosti a schopnosti nechává pouze pro sebe. Nejlépe své charisma a profesionalitu prokážete tak, že upozadíte své ego a budete se zajímat o lidi kolem sebe.

  Plnění slibů

  Charismatickým většinou nazveme člověka, který nám připadá nejen zajímavý, ale i důvěryhodný. Pokud někomu nelze věřit, nikdy nebude moct na ostatní působit skutečně pozitivním dojmem. Abyste v ostatních vyvolali důvěru, vaše slovo musí mít váhu. Proto dodržujte vše, co slíbíte.

  Expertiza

  Profesionál se své oblasti nevěnuje pouze z čistě profesního hlediska, ale i na základě vlastního upřímného zájmu. Sleduje novinky v oboru, zná se s významnými osobnostmi, které jsou v souvislosti s danou problematikou aktivní, a dovedou lidem z oboru přinášet nové postřehy a nová fakta.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now
  Štítky: Leadership