Five steps towards building resilience

5 kroků k vybudování větší psychické odolnosti

Being a manager is often very demanding. Thus one of the key traits of any manager is mental resilience, namely the ability to handle stress, make good decisions under pressure and not take personally the failures and extreme situations that always go hand in hand with a management position. But can you learn to be more resilient? Fortunately yes. Here are five steps that help build stronger psychological resilience.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Change your attitude towards change

People generally tend to prefer the status quo. Few people like change; the majority feel more comfortable in a familiar environment that offers them constant certainty. Unfortunately, though, in reality, changes come and always will come, so if you want to avoid stagnating, you need to adjust your attitude towards changes. Learn to welcome them, appreciate them and see them as opportunities.

Focus on things you can influence

You most likely become most stressed out when what seems like chaos takes over and many things are happening that you have no way of influencing. In such situations, you should not focus on the things you cannot change, but on those you can.

Have crisis scenarios ready

For the sake of your own well-being and peace of mind, you should prepare for worst case scenarios. Have plans ready for how you will solve problems that might occur and you will be much calmer and more focused, regardless of whether these problems actually occur or not.

Learn to make the most of any situation

Every situation, even the seemingly most hopeless one, offers some positive opportunities. Learn always to find something positive in any situation, and always extract the maximum from it.

Learn to relax effectively

Last but not least, you must of course learn to relax in an effective manner. Each person is a little bit different and has a different way of calming down and relaxing. Find out what works for you and practise it regularly, especially at moments when you are under pressure.

 

-mm-

  5 kroků k vybudování větší psychické odolnosti

  Manažerská pozice často klade na dotyčného pracovníka vysoké nároky. Jednou z klíčových vlastností, kterou musí daný manažer vykazovat, je pak psychická odolnost. Tedy schopnost čelit stresu, efektivně se rozhodovat pod tlakem a nebrat si osobně neúspěchy nebo extrémně vytěžující situace, které se nutně s manažerskou pozicí pojí. Lze se ale psychické odolnosti naučit? Naštěstí ano. A zde je pět kroků, které vám při budování větší psychické odolnosti pomohou.

  Tyto tipy přinesl server Addicted2Success.com.

  Změňte svůj postoj ke změnám

  Lidé mají obecně tendenci preferovat status quo. Málokdo má rád změny a většina lidí se cítí příjemněji v prostředí, které znají a kde panují neměnné jistoty. Bohužel, realita je taková, že změny přicházejí a budou přicházet, a pokud nechcete stagnovat, musíte změnit svůj postoj ke změnám. Naučte se je vítat, oceňovat a vidět je jako příležitosti.

  Soustřeďte se na věci, které můžete ovlivnit

  Vaše psychika se dostává pod tlak především ve chvílích, kdy panuje zdánlivý chaos a kdy se děje mnoho věcí, které nemáte šanci ovlivnit. V takových situacích je nutné nezaobírat se věcmi, které nemůžete nijak změnit, a naopak se zaměřit na to, co ovlivnit můžete.

  Připravte si krizové scénáře

  Pro svůj vlastní klid a větší psychickou pohodu se vyplatí předem se připravovat na nejhorší možné scénáře. Připravte si předem plán, jak budete řešit problémy, které by mohly nastat, a budete o poznání klidnější a vyrovnanější, ať už tyto problémy skutečně nakonec nastanou nebo ne.

  Snažte se z každé situace vytěžit maximum

  Každá situace, i ta zdánlivě bezvýchodná, skýtá vždy nějaké pozitivní příležitosti. Snažte se na situacích a věcech nacházet vždy to pozitivní a alespoň částečně z každé situace nějak těžit.

  Naučte se efektivně relaxovat

  V neposlední řadě je samozřejmě nutné, abyste uměli efektivně relaxovat. Každý člověk funguje trochu jinak a každý má jiný způsob, jak se uklidnit a relaxovat. Najděte si, co funguje na vás, a praktikujte tuto relaxaci pravidelně, a to i především ve chvílích, kdy nestíháte a dostáváte se do stresu.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success