5 steps to indispensability

5 kroků k nepostradatelnosti

Are you indispensable to your employer? You might think that everyone is replaceable. However, if you want to keep your job, at least a little longer than your less capable colleagues, you should start to work on several specific skills. Hrnewsdaily.com identified the following skills as those that can help your employer see you as an expert who is an essential member of his team.

Stick to your strengths

Building on your strengths will enable you to provide a competitive advantage to your employer. Do not stay on the surface of your work, go into depth. For a start, read more about your industry.

Think of the customer

Even if you work in a department where you are not dealing directly with customers, try to get as much information as possible about your customers. Customer satisfaction will show you the right way in whatever you are doing.

Do not overlook details

Today's work is largely about multitasking and neglecting details. Focusing on details can help you stand out from the crowd. Your superiors will appreciate that you submit your work in such a state that they do not have to return it several times for corrections.

Be extremely reliable

Show that you are a team player. Clearly show that everyone can count on you to help out in difficult times.

Be seen in your industry

Represent your employer at conferences, in local professional organizations or as a volunteer.

-kk-

  5 kroků k nepostradatelnosti

  Jste pro svého zaměstnavatele nepostradatelní? Možná si říkáte, že každý je nahraditelný. Pokud si však chcete udržet své místo alespoň o něco déle než vaši méně schopní kolegové, měli byste začít pracovat na určitých dovednostech. Server hrnewsdaily.com označil následující dovednosti za ty, které vám pomohou získat pozici odborníka, kterého bude zaměstnavatel vnímat jako zásadního člena svého týmu.

  Držte se svého kopyta

  Zaměřte se na své silné stránky, díky nimž můžete svému zaměstnavateli přinést konkurenční výhodu. Nezůstávejte jen na povrchu své práce, jděte do hloubky. Začněte například více číst o svém oboru.

  Myslete na zákazníka

  I když pracujete v oddělení, kde přímo nejednáte se zákazníky, snažte se získat co nejvíce informací o vašich zákaznících a jejich potřebách. Ukáže vám to směr i ve vaší činnosti.

  Nepřehlížejte detaily

  Doménou dnešní doby je multitasking a opomíjení detailů. Právě zaměřením na detaily proto můžete vybočit z řady. Vaši nadřízení by měli vidět, že svou práci odevzdáváte ve stavu, kdy vám ji nemusejí opakovaně vracet k doplnění.

  Buďte maximálně spolehliví

  Dokazujte, že jste týmový hráči. V těžkých obdobích jasně ukazujte, že se na vás mohou všichni spolehnout.

  Buďte vidět ve svém oboru

  Reprezentujte svého zaměstnavatele na konferencích, v místních pobočkách oborových organizací nebo jako dobrovolník.

  -kk-

  Zdroj: HR News Daily - americký server zaměřený na HR
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR News Daily