Four fatal managerial mistakes that make subordinates hate their boss

4 fatální manažerské chyby, kvůli kterým podřízení nenávidí své nadřízené

No manager is perfect and each one of them occasionally makes mistakes. But when these mistakes are fatal, as described in this article, and the manager makes them long term on a daily basis, it is a serious problem which can result in subordinates developing a strong aversion to their superior and sooner or later leaving the team. What are these mistakes?

This text is based on an article on Entrepreneur.com.

Wanting all subordinates to be like themselves

The ideal leader understands that each person is an individual with different weaknesses as well as strengths. A toxic boss, however, sees their own way of doing things as the only possible way. As a result, they try to turn all their subordinates into clones of themselves, which of course kills the potential of those subordinates.

Threatening the sack even for petty transgressions or unintentional mistakes

Threatening a subordinate with dismissal for a minor infraction is like threatening your spouse with divorce because they did not unload the dishwasher. Managerial rants about sacking subordinates on a daily basis create an unnecessarily stressful and toxic environment in which employees find it difficult to work.

Preaching water but drinking wine

There is nothing worse than a manager trying to implement rules and priorities within their team at all costs, but then failing to follow them themselves. This clearly shows that they feel superior to their team, which leads to frustration and demotivation of subordinates.

Disregarding subordinates' emotions

Mental well-being is no longer an unknown or forbidden term. An effective manager must be concerned about the mental health and feelings of their subordinates or they will begin to leave, lose interest in their work or succumb to burnout syndrome.

 

-mm-

  4 fatální manažerské chyby, kvůli kterým podřízení nenávidí své nadřízené

  Žádný manažer není dokonalý a každý vedoucí se občas dopouští chyb. Když se ale jedná o čtyři následující fatální chyby a dotyčný šéf se jich dopouští dlouhodobě, jedná se o závažný problém. A ten může vyústit až v to, že podřízení si vypěstují vůči nadřízenému silnou averzi a dříve nebo později z týmu odejdou. O jaké chyby se jedná?

  Tento text vychází ze článku na webu Entrepreneur.com.

  Vedoucí chce mít všechny podřízené stejné, jako je on sám

  Ideální vedoucí chápe, že každý člověk je individuum, a že každý má různé slabé, ale i silné stránky. Toxický šéf však jako jedinou možnou cestu vidí tu svou. A proto se snaží přetavit všechny své podřízené to klonů sebe sama, čímž samozřejmě ubíjí potenciál svých podřízených.

  Šéf hrozí vyhazovem i za malicherné prohřešky nebo nechtěné chyby

  Hrozit podřízenému vyhazovem kvůli drobnému prohřešku je jako hrozit v manželství rozvodem kvůli tomu, že druhý ve vztahu nevyndal nádobí z myčky. Když se manažer ohání varováními o vyhazovu na denní bázi, vytváří zbytečně stresové a toxické prostředí, ve kterém se pracovníkům špatně pracuje.

  Vedoucí káže vodu, ale pije víno

  Není nic horšího, než když se manažer v rámci svého týmu snaží za každou cenu implementovat pravidla a priority, které pak ale sám nedodržuje. Tím jasně ukazuje, že se cítí nadřazený svému týmu, což vede k frustraci a demotivaci podřízených.

  Týmový manažer nebere žádný ohled na emoce svých podřízených

  Psychická pohoda a well-being již nejsou neznámé nebo zapovězený výrazy. Efektivní manažer se musí zajímat o duševní zdraví a pocity svých podřízených, jinak mu začnou odcházet, ztrácet zájem o práci nebo podléhat syndromu vyhoření.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership