Four reasons why introverts can make good managers

4 důvody, proč i introverti mohou být dobrými manažery

You most likely imagine a manager as an extroverted person who enjoys giving public speeches, motivating others and is extremely sociable. But even if you are introverted, you can still be a successful manager. Bill Gates, Elon Musk or even Petr Kellner are examples of highly successful, yet introverted managers. Here are four reasons why introverted managers can also be very successful.

Excellent communication skills

Although introverts may generally prefer solitude to being in a crowd, they can effectively communicate their ideas and expectations to their team when necessary. They often choose their words carefully, making their communication more impactful and meaningful.

Listening abilities

Introverted managers tend to be good listeners. This allows them to understand the perspectives and concerns of their employees. Therefore, they are very good at forming strong interpersonal relations with individual employees and building rapport with subordinates.

Attention to detail

Introverts are naturally detail-oriented and methodical, which helps them keep track of multiple projects and ensure everything runs smoothly. They are less likely to overlook important details and are generally good at anticipating problems before they even arise.

Strategic planning

Introverted managers are good strategic planners. Their attention to detail has already been mentioned; they also tend to be more patient and methodical in their decision-making and are less likely to be affected by their current moods and emotions. This means they come up with good, realistic and innovative strategies that are not too ambitious or detached from reality.

 

-mm-

  4 důvody, proč i introverti mohou být dobrými manažery

  Manažera si většinou představíme jako extrovertního člověka, který rád mluví na veřejnosti, rád se poslouchá, rád ostatní motivuje a je extrémně společenský. Úspěšným manažerem lze ale být i pokud jste spíše introvertního ražení. Bill Gates, Elon Musk nebo i Petr Kellner jsou příklady velmi úspěšných manažerů z řad introvertů. A zde jsou 4 důvody, proč můžou být introvertní manažeři velmi úspěšní.

  Skvělé komunikační dovednosti

  I když introverti se obecně cítí lépe o samotě než v davu, dokážou v případě potřeby efektivně komunikovat své nápady a očekávání svému týmu. Často svá slova volí velmi pečlivě a jejich komunikace je čistší a bez zbytečných frází. A má díky tomu také větší dopad na členy týmu.

  Schopnost naslouchat

  Manažeři z řad introvertů bývají dobrými posluchači. Díky tomu mají lepší pozici pochopit, jak se cítí jejich podřízení a jaké mají obavy. Introverti díky tomu dovedou velmi dobře navazovat pevné mezilidské vztahy se svými jednotlivými podřízenými a budovat si mezi sebou a jimi vzájemnou důvěru.

  Smysl pro detail

  Introverti mají často od přírody dobře vyvinutý smysl pro detail. Díky tomu jsou schopni věnovat se více projektům najednou a zároveň mít vše pod kontrolou. Nestává se často, že by přehlíželi důležité detaily, a obecně vzato umí předcházet problémům ještě předtím, než vůbec nastanou.

  Strategické plánování

  Manažeři, kteří jsou zároveň introverty, bývají skvělými stratégy. Už jsme mluvili o jejich smyslu pro detail. Bývají ale také zároveň trpěliví a metodičtí. Když mají udělat nějaké rozhodnutí, nejsou tolik ovlivněni svým momentálním rozpoložením a emocemi. Díky tomu jsou schopni přicházet s kvalitními, realistickými a inovativními strategiemi, které nejsou ani příliš ambiciózní, ale ani příliš odtržené od reality.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today
  Štítky: Leadership