Three rules to help beat procrastination

3 zásady, které vám pomohou zvítězit nad prokrastinací

Procrastination, namely the postponing of duties, avoiding work and succumbing to various distractions and leisure activities, is a disease of modern society. And no wonder. All of us are almost constantly surrounded by noise, monitors and mobile phone screens, and with just a couple of clicks you can access information or entertainment in seconds. Here are three rules to help overcome procrastination: you may either apply them to yourself or encourage members of your team to follow them.

When to work on the most demanding tasks?

Based on our circadian rhythms (i.e. the natural clock of the human body), people produce their best work and mental performance especially in the morning and before lunch. You should reflect this when planning daily activities. Try to deal with the most important tasks that require most concentration first thing in the morning: if you aim at maximum performance towards evening, your mind will rebel, you will not work well and again be at greater risk of procrastination. 

When and how to plan daily activities?

According to the Harvard Business Review, one of the most effective ways to avoid unwanted distractions from work is to prepare a clear action plan. Write down your schedule hour by hour, and with each activity also define the desired outcome. For planning to be effective, it must also be realistic. Do not forget breaks and relaxation; otherwise, being unable to keep up with the plan, you will start breaking it and sooner or later it will not represent any kind of commitment.

Is it necessary to be online at all times?

The internet and a permanent link to the virtual world are currently a very common reason for people being defeated by procrastination. One solution is to cut yourself off from these sources. Try to get back to working offline. If possible, set up everything you need to work on tasks in offline form, then close your connection and enjoy being disconnected. If it is not possible completely to turn off the connection, at least do not open the browser and do not look at any websites not closely connected to your work.

 

-mm-

  3 zásady, které vám pomohou zvítězit nad prokrastinací

  Prokrastinace, tedy odkládání povinností a podléhání nejrůznějším lákadlům a zábavě na úkor práce, je chorobou moderní společnosti. Aby také ne. Všichni jsme téměř neustále obklopeni hlukem, monitory a displeji telefonů. K zábavě nebo informacím se můžeme dostat skutečně během několika vteřin pomocí pár kliknutí. Zde jsou tři zásady, které vám pomohou se vyhnout prokrastinaci, které můžete aplikovat buď na sebe nebo jejich dodržování podporovat u svých podřízených ve vašem týmu.

  Kdy pracovat na nejnáročnějších úkolech?

  Podle cirkadiánního rytmu (tedy přirozených hodin lidského těla) platí, že největší pracovní a mentální výkon člověk podává hlavně ráno a dopoledne. Tomu by mělo odpovídat i vaše plánování pracovních aktivit. Snažte se ty nejdůležitější věci a nejsložitější úkoly, které vyžadují největší soustředění, smáznout ze stolu už dopoledne. Pokud se totiž budete snažit maximální výkony podávat třeba až k večeru, vaše hlava se tomu bude bránit, práce vám nepůjde od ruky a jste opět ve větším riziku prokrastinace.

  Kdy a jak si naplánovat denní plán?

  Podle Harvard Business Review je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout nechtěnému odklonu od práce, připravit si předem jasný plán akce. Sepište si hodinu po hodině, čemu se budete věnovat, a u každé aktivity si napište, jaký je její kýžený výsledek. Aby vaše plánování bylo účinné, musí být realistické. Nezapomínejte tedy i na odpočinek a pauzy, protože jinak se nebudete plánu moci nikdy pořádně držet, postupně jej začnete porušovat a dříve nebo později už pro vás nebude znamenat žádný závazek.

  Je nutné být neustále online?

  Internet a neustálé připojení k virtuálnímu světu jsou aktuálně velmi častými důvody, proč se lidé při práci nechávají strhnout prokrastinací. Jedním z řešení tak je se od těchto zdrojů odstřihnout. Zkuste se vrátit k práci offline. Pokud je to možné, nastavte si vše, co k plnění aktuálního úkolu potřebujete, v offline podobě, a poté vypněte připojení a užívejte si odpojení od sítě. Pokud není možné připojení úplně vypnout, nezapínejte alespoň prohlížeč a nedívejte se na jiné webové stránky než na ty, které přímo souvisí s vaší prací.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review