Four things you should definitely not do during a presentation

Čtyři věci, které byste rozhodně neměli dělat během prezentace

Many articles have been written about what you should do during a presentation to engage your audience. This time we will offer some recommendations on what to avoid during your performance.

Do not use filler words

Many presentations begin with "So ... um ...". We all know this but only seasoned speakers or spokespeople have full control over these expressions, which can make us seem unprofessional or unprepared, even if this is not the case. During your next performance, try first to take a deep breath and collect your thoughts if necessary. Silence is a very powerful tool that you can use to your advantage.

Don't imagine your presentation going badly

If you become preoccupied with your fears, they become self-fulfilling prophesies. Our mind's eye is a very powerful tool and it can easily happen that you spoil your presentation unnecessarily. The head has problems differentiating between imagination and reality. So next time, try to focus on positive thoughts about your performance. Think about how good your preparation is and how your audience will appreciate the ideas you pass on to them. Imagine how you will feel after a successful performance.

Don't be afraid of mistakes

Even the greatest experts make mistakes. If you say something wrong, don't feel ashamed or apologise: slow down, take a breath and simply reformulate your idea. Understanding is key for your audience, and they often have no idea that you wanted to convey some context differently.

Don't release emotions right after the presentation

Relaxation and unwinding after an important presentation is a good thing. However, you should avoid remarks along the lines of "Thank God I'm done" or "I hate public speaking" in front of other people. Such phrases are harmful to your professional image. It can damage the credibility of your presentation if you show too friendly a face to your audience or reveal things you shouldn't. Others don't need to know how nervous you are. Relax and maintain face until you have left the room.

 

-bb-

  Čtyři věci, které byste rozhodně neměli dělat během prezentace

  O tom, co byste měli dělat v průběhu prezentace, abyste publikum zaujali, bylo napsáno mnoho článků. Tentokrát se zaměříme na doporučení, čeho byste se naopak měli během vystoupení vyvarovat.

  Nepoužívejte vycpávková slova

  Mnoho prezentací začíná slovy „tak ... um ...“. Známe to všichni a naplno pod kontrolou je mají jen ostřílení řečníci a tiskoví mluvčí. Jsou to slova, která nás nicméně nutí působit neprofesionálně nebo nepřipraveně, ačkoliv nejsme. Zkuste se během vašeho dalšího vystoupení vždy nejprve pořádně nadechnout a dejte si čas na srovnání myšlenek, pokud potřebujete. Ticho je velmi silný prostředek, který můžete využít ve svůj prospěch.

  Nepředstavujte si špatný průběh vaší prezentace

  Pokud jste zaujati vašimi obavami, stávají se sebenaplňujícím proroctvím. Vizualizace naší mysli je velmi silným nástrojem a může se snadno stát, že vaši prezentaci si zbytečně pokazíte. Hlava těžko rozeznává to, co si jen představujete od reality. Pokuste se proto příště zaměřit na pozitivní myšlenky týkající se vašeho vystoupení. Myslete na to, jak kvalitní máte podklady a jak vaše publikum ocení myšlenky, které mu předáváte. Vizualizujte si v hlavě pocity, které budete mít po úspěšně předneseném výstupu.

  Nemějte strach z chyby

  I největší experti dělají chyby. Pokud něco řeknete jinak, nemějte pocit hanby, ani se neomlouvejte. Zpomalte, dýchejte a vaši myšlenku jednoduše přeformulujte. Pro vaše publikum je klíčové porozumění a často vůbec ani netuší, že jste chtěli některé souvislosti sdělit jinak.

  Neuvolněte emoce hned po prezentaci

  Relaxace a uvolnění po skončení důležité prezentace jsou dobré. Vyvarujte se však před ostatními poznámek typu: „díky bohu, že to mám za sebou“ nebo „nesnáším veřejné projevy“. Takové fráze jsou pro vaší profesionální image škodlivé. Mohou poškodit důvěryhodnost vaší prezentace, pokud svému publiku odkryjete příliš přátelskou tvář nebo odhalíte věci, které byste neměli. Ostatní nepotřebují vědět, jak jste nervózní. Odpočiňte si a stále si držte svou tvář, dokud neopustíte místnost.

   

  -bb-

  Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine