10 European personalities it makes sense to follow (1/2)

10 evropských osobností, které má smysl sledovat (1/2)

Keep track of how the world of business and technology will evolve in the coming years. Here is a list of several influential foreign experts and entrepreneurs from all over Europe that it makes sense to follow.

Victor Paradell, Global Director, Cloud, Ingram Micro Cloud

Victor Paradell is the global director of CloudBlue, a division of the leading global cloud ecosystem and Ingram Micro Cloud digital business platform. With more than 30 million cloud subscriptions and 80,000 global partners, the CloudBlue platform accelerates the transition from market to revenue for both traditional and digital products. Paradell previously worked for 13 years as vice president of IoT and Analytics at Barcelona's EMEA business advisory group.

Dr. Dina Bayasanova, Founder, PitchMe

Dr. In 2017, Dina Bayasanova co-founded the PitchMe talent market as a tool for career development and job search. PitchMe is a recruitment platform that uses profiling skills and algorithms rather than resumes to assign ideal candidates to professions. In addition to being an expert in the recruitment industry, Bayasanova also mentors entrepreneurs at the Exeter Entrepreneurship Society and describes herself as an advocate of innovation and technology for HR and education. Prior to founding PitchMe, Bayasanova worked as a project manager at Zurich Investment Services and the global consulting firm Oxford International Centre.

Jag Singh, CEO, Techstars Berlin

Jag Singh calls himself "one of the most active angel investors in Europe" and seeks to invest in high-growth startups in Europe and the United States. He is also the executive director of Techstars Berlin for Entrepreneurs, an accelerator that offers investment, innovation and networking opportunities. Techstars Berlin has a portfolio of more than 2,000 entrepreneurs and eight startups. As an entrepreneur, Singh himself knows the market very well as he has built four companies from scratch. He is also a consultant and mentor of technology startups in the UK. Prior to joining Entrepreneurship and Innovation, he spent over a decade working in politics in the UK and US, helping to implement policy strategies and campaigns for politicians and brands globally.

Nadine Khouzam, CEO, CodeNPlay

Nadine Khouzam is a former goalkeeper of the Belgian national field hockey team and participated in the 2012 London Olympics. In 2017, she founded the non-profit organisation CodeNPlay, which teaches children aged 6 to 12 to code robots and devices. The Brussels-based CodeNPlay also works with local primary schools to train teachers in computational thinking and programming logic. In addition to her own business, Khouzam works as a data analyst on Facebook. She is passionate about social inclusion and the fight against the deepening digital divide. Khouzam is also a global formator of the World Economic Forum.

Boris Pfeiffer, CEO, Riddle

Boris Pfeiffer is the CEO and founder of Riddle, an online marketing platform that creates a variety of quizzes, personality tests and surveys for its clients. Based in Saarbrücken, Germany, Riddle believes these powerful marketing tools can help drive sales by automating responses to each user's responses. With more than a decade of experience in the gaming industry Pfeiffer has access to an extensive network of contacts in gaming communities in Europe and Silicon Valley. He previously dealt with sales issues and founded technology companies in Asia, the USA and throughout Europe.

-bb-

  10 evropských osobností, které má smysl sledovat (1/2)

  Mějte přehled o tom, jak se bude svět podnikání a technologií vyvíjet v následujících letech. Připravili jsme pro vás seznam několika vlivných zahraničních odborníků a podnikatelů z celé Evropy, které má smysl sledovat.

  Victor Paradell, globální ředitel, Cloud, Ingram Micro Cloud

  Victor Paradell je globálním ředitelem CloudBlue, divize přední globální cloudové ekosystému a platformy digitálního obchodu Ingram Micro Cloud. Platforma CloudBlue s více než 30 miliony předplatných v cloudu a 80 000 globálními partnery zrychluje přechod od trhu k tržbám u tradičních i digitálních produktů. Paradell dříve pracoval 13 let jako viceprezident pro IoT a analytiku v barcelonské obchodní poradenské skupině EMEA.

  Dr. Dina Bayasanova, zakladatelka, PitchMe

  Dr. Dina Bayasanova spoluzaložila v roce 2017 tržiště talentů PitchMe jako nástroj pro kariérní rozvoj a hledání zaměstnání. PitchMe je náborová platforma, která využívá profilování dovedností a algoritmy k přiřazování ideálních kandidátů k profesím namísto životopisů. Kromě toho, že je expertkou v náborovém průmyslu, Bayasanova také mentoruje podnikatele v Exeter Entrepreneurship Society a prohlašuje, že je obhájcem inovací a technologií pro HR a vzdělávání. Před založením PitchMe pracoval Bayasanova jako projektový manažer v Zurich Investment Services a globální poradenské společnosti Oxford International Center.

  Jag Singh, generální ředitel, Techstars Berlin

  Jag Singh se označuje za „jednoho z nejaktivnějších andělských investorů v Evropě“ a snaží se investovat do vysoce rostoucích startupů v Evropě i USA. Je také výkonným ředitelem Techstars Berlin pro podnikatele, což je akcelerátor, který nabízí investiční, inovační a síťové příležitosti. Techstars Berlin má portfolio více než 2 000 podnikatelů a 8 startupů. Jako podnikatel sám Singh velmi dobře zná trh, protože od začátku vybudoval čtyři společnosti. Je také poradcem a mentorem technologických startupů ve Velké Británii. Než vstoupil do oblasti podnikání a inovací, strávil více než deset let prací v politice ve Velké Británii a USA a pomáhal realizovat politické strategie a kampaně pro politiky a značky na globální úrovni.

  Nadine Khouzam, CEO, CodeNPlay

  Nadine Khouzam je bývalá brankářka belgického národního týmu pozemního hokeje. Zúčastnila se také olympijských her v Londýně v roce 2012. V roce 2017 založila neziskovou organizaci CodeNPlay, která učí děti od 6 do 12 let děti kódovat roboty a zařízení. CodeNPlay se sídlem v Bruselu také spolupracuje s místními základními školami na školení učitelů v oblasti výpočetního myšlení a logiky programování. Vedle vlastního podnikání pracuje Khouzam také jako analytik dat ve Facebooku. Je nadšená do problematiky sociálního začleňování a boje proti prohlubování digitální propasti. Khouzam je také globálním formátorem Světového ekonomického fóra. 

  Boris Pfeiffer, CEO, Riddle

  Boris Pfeiffer je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Riddle, online marketingové platformy, která pro své klienty vytváří nejrůznější kvízy, osobnostní testy a ankety. Společnost Riddle se sídlem v německém Saarbrückenu věří, že tyto výkonné marketingové nástroje mohou pomoci k podpoře prodeje i díky automatizaci reakcí na na odpovědi každého uživatele. Pfeiffer má více než desetileté zkušenosti v herním průmyslu a má přístup k rozsáhlé síti kontaktů v herních komunitách v Evropě i v Silicon Valley. Dříve se zabýval problematikou prodeje a založil technologické podniky v Asii, USA a v celé Evropě.

   

  -bb-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com