Switzerland said "no" to high executive salaries

Švýcarsko řeklo "ne" vysokým platům manažerů

Day after the European Union's announcement of limiting the amount of bankers' bonuses, one of the strictest regulations of executive salaries was approved also in Switzerland. 68% of the voters in a national referendum allowed shareholders a veto on the issue of executive compensation. At the same time, golden parachutes and other giant bonuses paid to coming and departing managers was prohibited. The result of the referendum, backed by the majority is all the Switzerland's cantons, will now become a part of the Constitution and apply to all companies listed on the Swiss stock exchange.

The proposal to limit executive salaries was initiated by Thomas Minder, entrepreneur and current deputy, already in 2006. The Swiss indignation against high managerial rewards during the economic crisis was then sparked by the huge financial losses of the UBS banking company or the large-scale redundancies in the pharmaceutical company Novartis which occurred despite the high rewards of these companies' managers. Now they will be at risk of financial penalties or up to three years in prison for such a behaviour. Management will have to submit executive salaries to shareholders for approval.

Opponents of the proposal, especially right-wing parties and trade unions, pointed out that, if approved, it would damage the country's competitiveness. However, the result of the referendum showed that the Swiss perceive especially the growing economic disparities in the country.

-kk-

  Švýcarsko řeklo "ne" vysokým platům manažerů

  Den poté, co Evropská unie oznámila, že omezí výši bonusů finančníků, schválili jednu z nejpřísnějších regulací manažerských platů také ve Švýcarsku. 68 % hlasujících v celostátním referendu zajistilo akcionářům právo veta v otázce výše manažerských odměn. Současně byly zakázány zlaté padáky a další obří bonusy, které se dosud vyplácely vysokým manažerům, když přicházeli nebo odcházeli z firem. Výsledek referenda, za kterým většinově stojí všechny kantony, se nyní stane součástí ústavy a bude se vztahovat na všechny firmy kótované na švýcarské burze.

  S návrhem na omezení manažerských platů přišel podnikatel a nynější poslanec Thomas Minder již v roce 2006. Nevoli Švýcarů vůči vysokým manažerským odměnám v období ekonomické krize pak podnítily obrovské finanční ztráty bankovní společnosti UBS či rozsáhlé propouštění ve farmaceutické společnosti Novartis, k němuž docházelo navzdory vysokým odměnám manažerů těchto firem. Nyní budou za takové jednání hrozit finanční pokuty nebo až tříleté vězení. Vedení bude muset předkládat manažerské odměny ke schválení akcionářům.

  Odpůrci tohoto návrhu, především pravicové strany a obchodní svazy, upozorňovaly na to, že v případě jeho schválení dojde k poškození konkurenceschopnosti země. Výsledek referenda však ukázal, že obyvatelé vnímají především rostoucí ekonomické rozdíly v zemi.

  -kk-

  Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC