Tips from experts: Giving a presentation

Tipy od zkušených: Prezentace

There is an enormous difference between, one one side, presenting and on the other, only reading  from your script. Presentationmagazine.com therefore asked professional presenters to share their tips on how to significantly improve your presentations  by making them become both professional and compelling.

1. Do not say “you all probably know/will/think…” stuff. Instead, find it out by asking your audience.

2. A microphone will not help you in the case that your pronunciation and speech in general are not clear or understandable. All the device does is make what you say louder. But you can perform some mouth exercises before you start.

3. Your audience is more affected by how you present your message than what the message is. Announce your message firmly and be confident. Display confident body language, it will make you feel more self-assured.

4. Standing in front of a large audience can be a stressful experience. Manage your nerves by using visualisation techniques.  Furthermore, you can use this adrenalin to your advantage, because it helps you concentration and boosts your energy.

5. Your hand movements are the first indicators to your audience and can be unsettling to your audience if they make you appear nervous. Control these dangerous motions by making them into meaningful, illustrative gestures.

6. Win the attention of your audience by surprising them . Many people lose their concentration as soon as the presenter walks on the stage and says his name. Perhaps you can make a controversial, provocative statement at the very beginning.

Other tips to prepare for your presentation can be found in our Presentation skills section.

-jk-

  Tipy od zkušených: Prezentace

  Je obrovský rozdíl mezi tím něco odprezentovat a pouze přečíst svůj text. Server presentationmagazine.com proto oslovil profesionály s žádostí o doporučení, jak povznést vaše prezentace na vyšší úroveň tak, aby byly zároveň profesionální a působivé.

  1. Nepoužívejte obraty jako „Všichni asi víte/děláte/myslíte…”. Místo toho to zjistěte – zeptejte se svého publika.

  2. Mikrofon nezachrání nesrozumitelnou výslovnost a nejasnou mluvu. Jediné, co technické zařízení udělá, je to, že vše bude hlasitější, ale srozumitelnější to prostě nebude. Naštěstí se obvykle můžete před svým výstupem rozmluvit.

  3. Vaše publikum je více ovlivněno tím, jak to říkáte, než tím, co říkáte. Oznamte své sdělení pevně a sebejistě. Ukažte sebevědomí postojem a i vy sami se budete cítit víc v pohodě a v klidu.

  4. Předstoupení před velké publikum může být stresujícím zážitkem. Zklidněte své nervy použitím vizualizace. Navíc vždycky můžete využít adrenalin ke svému prospěchu. Adrenalin zlepšuje vaši koncentraci a zvyšuje energii.

  5. Pohyby vašich rukou můžou znejistit publikum, protože právě ony jsou prvním indikátorem nervozity. Zamaskujte tyto nebezpečné pohyby a přeměňte je ve smysluplná gesta.

  6. Získejte pozornost publika tím, že ho překvapíte. Mnoho lidí se totiž automaticky přepne do režimu spánku těsně potom, co řečník přijde na pódium a vysloví své jméno. Možná, že můžete na začátku zmínit něco kontroverzního a provokativního...

  Další tipy pro přípravu prezentací najdete v naší rubrice Prezentační dovednosti.

  -jk-

  Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování