Don't rely on technology during public speaking

Při veřejných vystoupeních nespoléhejte na techniku

Computers, microphones, projectors ... these are all presentation tools which tend to fail when you need them the most. If you plan to give a speech at a conference or a presentation in front of important people, you should always be prepared for the possibility of technology failures. Five practical pieces of advice for this case were  recently published on Inc.com.

Take advantage of the technology failure for future communication

In case you fail to run a video or show a slide, go on without it. Use the failure as an opportunity to further communicate with the audience in the future. It can be a reason for you to send them an e-mail with more information later or to bring them to your website.

Take full advantage of your time

If the technology doesn't work at the beginning of your speech, don't wait until it is repaired. Try to take advantage of all the time available. You can start by an introduction and a summary of what you will speak about.

Trust your audience

Remind yourself of the fact that the audience has come to see your speech because it interests them. They don't want anything bad to happen to you and they will give you energy to manage the speech without technology.

Be alert

Realize that you don't need any technology to handle your presentation successfully. What is preventing you from putting a broken microphone away and asking the participants sitting in the last rows whether they can hear you?

Prepare a Plan B

The backup plan for the case of a technology failure is simple - take the opportunity to share what is in your head with the audience. If you want to follow the original presentation, take precausions like saving it on multiple media or printing it out.

-kk-

  Při veřejných vystoupeních nespoléhejte na techniku

  Počítače, mikrofony, projektory... to všechno jsou prezentační nástroje, které nejraději vypovídají službu právě ve chvíli, kdy je člověk nejvíce potřebuje. Chystáte-li se tedy vystoupit na konferenci nebo na prezentaci před důležitými lidmi, měli byste vždy být připraveni na možnost, že selže technika. Pět praktických rad pro tento případ zveřejnil nedávno server Inc.com.

  Využijte selhání techniky pro budoucí komunikaci

  V případě, že se vám nepodaří spustit video nebo zobrazit slide, pokračujte bez toho. Využijte to jako příležitost pro další komunikaci s publikem v budoucnosti. Může to být důvod, abyste jim později poslali e-mail s více informacemi nebo je přivedli na váš web.

  Plně využijte svůj čas

  Pokud na začátku vašeho vystoupení nefunguje technika, nečekejte, až ji někdo opraví. Snažte se využít veškerý čas, který máte k dispozici. Můžete začít úvodem do problematiky a shrnutím toho, o čem chcete mluvit.

  RealieVěřte publiku

  Připomínejte si, že publikum přišlo na vaše vystoupení proto, že je zajímá. Nepřeje vám nic zlého a dodá vám energii pro zvládnutí přednášky i bez techniky.

  Buďte pohotoví

  Uvědomte si, že k úspěšné prezentaci žádnou techniku nepotřebujete. Co vám brání odložit nefunkční mikrofon a požádat účastníky sedící v posledních řadách, aby vás upozornili, když neuslyší?

  Připravte si plán B

  Záložní plán pro případ výpadku techniky je jednoduchý – využijte příležitosti podělit se s posluchači o to, co máte v hlavě. Pokud se chcete držet původní prezentace, pojistěte se tím, že si ji uložíte na více nosičů nebo vytisknete.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele