Work from home = burn the candle at both ends?

Práce z domova = práce od nevidím do nevidím?

Home office works. In fact, recent months have shown that a bigger challenge than insufficient productivity is people's inability to combat burnout. Here are four ways to develop good habits for distance working.

1. Strictly set your working time

Create a specific schedule for each working day when you will not be working and when you are available for colleagues and fulfilling work duties. Agree with your supervisor on terms that will support your productivity. Without a proper system, you will lack the strong will to answer e-mails and messages in chat or phone calls.

If you have interesting thoughts during your free non-working hours, always have a notebook or mobile phone on hand where you can record them and return to them later. Over time, this mode will become automatic, allowing you effectively to balance work and personal time.

2. Create a ritual for after work

In addition to setting specific times you may want to create a ritual that signals business hours have just finished. This might be a set beep on a mobile device or the utterance of a special phrase that you learn to say to yourself. These are psychological anchors that, if used regularly, will really help you mentally to detach yourself from work.

3. Switch to another device

Once you have finished work, put away your work tools even if, for example, you would like to read the news on the Internet. Instead, replace your work laptop with a cell phone or tablet.

4. Go out

Research shows that we draw the most energy from the kind of break that forces us to change our environment for the outdoors. If you have a pet, or maybe like running, use your free time at least once a day to spend it outside. You will very quickly discover how your stress levels are reduced and your mind is relaxed.

Working from home could make it too easy for work to become your life. Deliberate disconnection, on the other hand, may be the most productive thing you can do for yourself.


-bb-

  Práce z domova = práce od nevidím do nevidím?

  Práce na dálku funguje. Naopak se v posledních měsících spíše ukazuje, že větší výzvou než nedostatečná produktivita, je neschopnost lidí bojovat proti syndromu vyhoření. Tady jsou čtyři způsoby, jak si vypěstovat vhodné pracovní návyky pro home office.

  1. Nastavte si striktně „pracovní“ dobu

  Vytvořte si na každý pracovní den konkrétní harmonogram, kdy nepracujete a kdy jste přítomni pro kolegy a plnění pracovních povinností. Domluvte se se svým nadřízeným pracovníkem na podmínkách, které budou podporovat vaši produktivitu. Bez jasného řádu nebudete mít ani pevnou vůli odpovídat na emaily a zprávy v chatu nebo telefonáty.

  Pokud budete mít ve volné nepracovní době zajímavé myšlenky, mějte vždy po ruce poznámkový blok nebo mobil, kam si je zaznamenáte a později se k nim vrátíte. Časem se pro vás tento režim stane rutinou, která vám umožní efektivně vyvažovat pracovní a osobní čas.

  2. Vytvořte rituál po práci

  Kromě nastavení stanovených hodin možná budete chtít vytvořit rituál, který bude signalizovat, že je právě po pracovní době. Může to být nastavený zvukový signál na mobilním zařízení nebo vyslovení speciální fráze, kterou se naučíte sami sobě říkat. Jsou to psychologické kotvy, které vám skutečně pomohou se mentálně od práce odpoutat, pokud je budete pravidelně používat.

  3. Přejděte na jiné zařízení

  Jakmile máte po pracovní době, odložte vaše pracovní nástroje. I přesto, že byste si chtěli například přečíst zprávy na internetu. Vyměňte raději pracovní notebook za mobilní telefon nebo tablet.

  4. Jděte ven

  Výzkumy ukazují, že nejvíce energie nám dodává taková přestávka, která nás přiměje změnit prostředí za přírodu. Pokud máte domácího mazlíčka nebo třeba rádi běháte, využijte alespoň jednou denně volný čas, abyste jej strávili venku. Velmi rychle zjistíte, jak se snižuje vaše hladina stresu a myšlenky se uvolňují.

   

  Práce z domova dělá práci příliš snadnou na to, aby se stala vaším životem. Záměrné odpojení naopak může být tou nejproduktivnější věcí, kterou můžete pro sebe udělat.

   

   

  -bb-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com