Do you have these six essential personality traits of a successful manager?

Máte těchto šest osobnostních vlastností, které musí mít úspěšný manažer?

Not everyone can be a manager: it requires a specific set of personality traits. But the good news is that you do not have to be born with them; they can be learnt. Here are six personality traits every successful manager must have in their repertoire.

Communication skills

As the Brian Tracy blog states, communication skills are essential. After all, a manager has to communicate all the time. If they are unable to do so effectively, that is a major obstacle.

Enthusiasm for a common vision

A manager must be able not only to enthuse other people but, above all, be enthusiastic themselves. If a manager does not believe in their own vision and lacks enthusiasm for it, they can hardly expect enthusiasm from their subordinates.

Healthy self-esteem

Even the best communication skills are of little use if the manager does not have sufficient, yet healthy self-esteem.

Being organised

If a manager wants to organise the work of their team, they must start with themselves. A team leader must be organised, have things in order and be able to work out a reliable system in the team's processes.

Positive world view

No one wants a grumpy manager. A manager must be able to lift the spirits of subordinates even in times of crisis. Cultivate a positive world view and always focus on opportunities, not problems.

Do not fear change

A manager must be flexible. For their team to thrive, the manager must accept the fact we live in an age of constant and rapid change. They cannot fear change; on the contrary, they need to regard it as an opportunity for themselves and their team.-mm-

  Máte těchto šest osobnostních vlastností, které musí mít úspěšný manažer?

  Ne každý může být manažerem. Je k tomu totiž potřeba určitých specifických vlastností. Dobrou zprávou ale je, že se s nimi nemusíte narodit. Můžete se je i naučit. Zde je šest osobnostních vlastností, které musí každý úspěšný manažer mít ve svém repertoáru.

  Komunikační dovednosti

  Jak uvádí blog Briana Tracyho, základem je umění komunikovat. Komunikovat totiž manažer musí pořád. A pokud mu to nejde a neumí komunikovat efektivně, je to zcela zásadní překážka.

  Nadšení pro společnou vizi

  Manažer musí umět pro společnou vizi nadchnout nejen ostatní, ale především i sebe. Pokud sám svým vizím nevěří a není do nich nadšený, jen těžko to může očekávat od svých podřízených.

  Zdravé sebevědomí

  I sebelepší komunikační dovednosti nejsou příliš k ničemu, pokud nemá manažer dostatečné, ale zdravé sebevědomí.

  Organizovanost

  Pokud chce manažer organizovat práci svého týmu, musí začít u sebe. Týmový lídr tedy musí být organizovaný člověk, který má ve věcech pořádek a umí v procesech vypracovat spolehlivý systém.

  Pozitivní náhled na svět

  Nikdo nechce mít za manažera morouse. Manažer musí naopak svým podřízeným dodávat kuráž a dobrou náladu i v krizových časech. Vypěstujte si pozitivní náhled na svět a vždy se soustřeďte na příležitosti, ne problémy.

  Nebát se změn

  Manažer musí být flexibilní. Aby jeho tým prosperoval, musí přijmout fakt, že žijeme v rychlé době, která přináší neustálé změny. A těchto změn se nesmí manažer bát. Naopak, musí je vidět jako příležitost pro sebe i svůj tým.  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com
  Štítky: Leadership