Subordinates having an affair at the workplace: What should the manager do about it?

Vaši podřízení si na pracovišti začali románek. Co by jste s tím měli jako manažer dělat?

Many people find love at the workplace. It is an environment in which we spend a lot of time, so it is not surprising that something more than mere affection can develop between colleagues. However, this is a specific situation that can disrupt teamwork and mutual cooperation. So how should a manager respond to such a situation?

Take into account the company's internal rules

As HR Review states, many companies have specific internal rules concerning romantic relationships between colleagues. These deal primarily with situations where such affection involving people in certain positions could damage the interests of the company, such as if one employee works in a team responsible for internal auditing and the other in the team to be audited. Or if one is a supervisor to the other.

If the situation somehow falls within these parameters, then act according to the internal rules. Feel free to work with HR; in addition, always discuss the situation with the individuals concerned. If the relationship poses a problem, the situation must be addressed. There are various solutions: transferring one of the employees to another team, moving them to another project, or finding another alternative that somehow eliminates the conflict of interest.

Take action if personal disputes start to interfere with the workflow of your team

It is usually not a problem in itself if two colleagues are romantically involved with each other. What is worse are breakups and other issues that go hand-in-hand with such affairs. If a relationship between colleagues develops into something that negatively affects the team or creates awkwardness at the workplace, the situation again needs to be addressed. Talk to the people involved and try to find a solution that works for everyone. Often they will be helpful, as they will not be happy either in an unpleasant atmosphere.

Sexual harassment or other misconduct must not be tolerated

So far, this article has been about a consensual relationship between two colleagues. However, a very different situation is if you suspect there is sexual harassment or other forms of inappropriate behaviour going on. If you sense this is happening, address the matter immediately, ideally in cooperation with the HR department, company management and, of course, the person whom it concerns.

-mm-

  Vaši podřízení si na pracovišti začali románek. Co by jste s tím měli jako manažer dělat?

  Mnoho lidí najde svoji lásku na pracovišti. Je to prostředí, ve kterém trávíme spoustu času, a proto není divu, že se mezi kolegy může rozvinout i něco víc než jen pouhá náklonnost. Jedná se ale o specifickou situaci, která může narušit chod týmu a spolupráci mezi kolegy. Jaká by měla být reakce manažera na takovou situaci?

  Berte v potaz, jaká jsou interní pravidla vaší firmy

  Jak uvádí HR Review, mnoho firem má nastavená interní pravidla, která se týkají právě romantických vztahů mezi kolegy. To se týká především situací, kdy by přehnaná náklonnost kolegů na určitých pozicích mohla být v rozporu se zájmy firmy. Například pokud jeden pracovník patří k internímu auditu a druhý k týmu, který má být auditován. Nebo pokud jsou v nadřízeném a podřízeném vztahu.

  Jestliže se jedná o situaci, kterou tato pravidla nějak reflektují, tak jednejte podle interních pravidel. Klidně i v součinnosti s personálním oddělením. Vždy situaci probírejte i s dotyčnými lidmi a do celé komunikace je zahrnujte. Pokud navážou vztah dva lidé, u kterých by se mohlo jednat o problém, je nutné situaci řešit. Řešení jsou různá – přechod do jiného týmu, přesunutí k jinému projektu nebo zkrátka nalezení řešení, které konflikt zájmu nějakým způsobem eliminuje.

  Zasáhněte, pokud osobní spory začnou zasahovat do fungování vašeho týmu

  Pokud spolu mají dva kolegové romantický vztah, většinou to samo o sobě žádný problém není. Horší už to bývá u rozchodů a jiných problémů, které s „románky“ jdou ruku v ruce. Jestliže se vztah mezi kolegy vyvine do situace, která má negativní vliv na chod týmu nebo která vytváří dusnou atmosféru na pracovišti, je opět nutné situaci řešit. Promluvte si s dotyčnými lidmi a zkuste společně najít řešení, které bude všem vyhovovat. Často vám budou sami nápomocni, protože dusná atmosféra nebo řešení rozporů vadí i jim samotným.

  Sexuální obtěžování nebo jiné prohřešky nesmíte tolerovat

  Celý tento článek se doposud věnoval konsenzuálnímu vztahu dvou kolegů. Jinou, samostatnou kapitolou jsou pak ale podezření na sexuální obtěžování či jiné formy nevhodného chování. Jestliže máte podezření, že se něco takového děje, věc řešte okamžitě. Ideálně v součinnosti s personálním oddělením, managementem firmy a samozřejmě i s dotyčnou zasaženou osobou.

   

  -mm-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview