Do you lack healthy self-confidence? Three tips on developing it

Chybí vám zdravé sebevědomí? Tři tipy, jak si jej vybudovat

One thing is clear: a manager who is short of self-esteem either cannot be a manager at all or will never become a very successful one. Someone who does not believe in themselves can never inspire or motivate others to perform better, not to mention the fact they often do not have enough authority over their subordinates. If you think you lack self-confidence, here are three tips on how to develop it.

Make a list of things you've done well and are proud of

The website Addicted2Success.com suggests one way to stop seeing yourself in a bad light is to sit down and put on paper what you have done well and are proud of. These can be things from the recent past, as well as achievements of a more long-term nature. What are you good at? When did you work hard and achieve something not everyone can do? Seeing your achievements written down on paper will enable you to look at yourself from a slightly better, more positive perspective.

Be clear about your values and priorities and stick to them in everything you do.

A confident person is someone who knows what they want to achieve and follows their goals. If you lack a clear direction where you are heading, you can never appear confident. Be clear about your core values and priorities; even feel free to write these down on paper too. And stick to them in everything you do, including your daily activities.

Learn to communicate confidently. The rest will follow.

The "fake it 'til you make it" principle applies also to building self-confidence. If you learn to exude self-confidence through your body language and the way you act and generally express yourself, even if it is not yet real self-confidence, you will gradually work your way up to actually gaining it.-mm-

  Chybí vám zdravé sebevědomí? Tři tipy, jak si jej vybudovat

  Jedna věc je jasná. Manažer, který nemá dostatečné sebevědomí, buď manažerem být nemůže, nebo nemůže být nikdy příliš úspěšný. Člověk, který si nevěří, totiž nikdy nemůže ostatní inspirovat nebo motivovat k lepším výkonům, nehledě na to, že často nemá u svých podřízených ani dostatečnou autoritu. Pokud se vám zdá, že vám sebevědomí chybí, zde jsou tři tipy, jak si jej vybudovat.

  Sepište si seznam věcí, které se vám povedly a na které jste hrdí.

  Web Addicted2Success.com radí, že jedním ze způsobů, jak se přestat vidět ve špatném světle, je sednout si a sepsat si na papír, co se vám povedlo a na co jste hrdí. Mohou to být věci z nedávné doby, ale i úspěchy dlouhodobějšího charakteru. V čem jste dobří? Kdy jste tvrdě pracovali a dosáhli něčeho, čeho každý druhý nedosáhne? Tím, že si své úspěchy budete moci přečíst černé na bílém, se na sebe podíváte i z trochu lepší, pozitivnější perspektivy než třeba doposud.

  Vyjasněte si své hodnoty a priority a držte se jich ve všem, co děláte.

  Sebevědomý člověk je takový člověk, který ví co chce a jde si za tím. Pokud nemáte jasně daný azimut, tedy jakýsi směr, kterým se ubíráte, jen těžko můžete působit sebevědomě. Vyjasněte si své základní hodnoty a priority. Klidně si je opět sepište na papír. A držte se jich ve všem, co děláte, a to se týká i vašich každodenních aktivit.

  Naučte se sebevědomě komunikovat. Ostatní pak přijde samo.

  I u sebevědomí platí princip, který se v angličtině uvádí jako „fake it 'til you make it“. Tedy tak dlouho to předstírejte, až se to stane skutečností. Když se naučíte vyzařovat sebevědomí pomocí své řeči těla a pomocí toho, jak se obecně vyjadřujete a jednáte (i když to zatím není sebevědomí opravdové), postupně se dopracujete díky téti zkušenosti k tomu, že sebevědomí opravdu získáte.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success
  Štítky: Leadership