How to improve communication with subordinates in six simple steps

Jak zlepšit svoji komunikaci s podřízenými v šesti jednoduchých krocích

A manager's job is, to a large extent, about communication. Your team will thrive and cooperate only if you are able to "sell" your vision well to them and if you can communicate effectively with your subordinates about their work, tasks, and ideas, as well as difficulties they are facing. And there is always room for improvement. So here are six steps you can take to improve communication with your subordinates.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Listen actively

When the other person is talking, avoid just waiting for them to finish so you can start talking. Instead, listen actively. Think about what they are trying to tell you and encourage them to continue.

Use short, powerful sentences

The speech of many people often sounds like a single, endless sentence. Try to separate individual thoughts. Use shorter, powerful statements that have a beginning, middle and end.

Avoid negative topics

While it is of course necessary to talk about unpleasant topics, avoid complaining all the time, slandering others, or wallowing in melancholy. Focus on positive topics and solutions.

Adjust your communication style to the person you are talking to

Everyone has a slightly different communication style. The key to getting along better with subordinates is always to take the time to adopt to their style the moment you start talking to them.

Get to the point

People do not like someone who is forever beating about the bush. Omit all the padding and speak to the point.

Pay attention to body language

Remember that you speak not only with your mouth, but also and above all with your body. Learn to use gestures and body language to emphasise what you are trying to tell the people around you.-mm-

  Jak zlepšit svoji komunikaci s podřízenými v šesti jednoduchých krocích

  Práce manažera je z velké části o komunikaci. A to o komunikaci s obchodními partnery, management firmy, ale především i s podřízenými. Vašemu týmu se bude dařit a bude v něm vládnout týmový duch jedině tehdy, pokud dovedete dobře „prodat“ svoji vizi a pokud umíte se svými podřízenými efektivně komunikovat o jejich práci, úkolech, představách i nesnázích. A vždy je co vylepšovat. Zde je tedy šest kroků, pomocí kterých můžete i vy zlepšit svoji komunikaci s podřízenými.

  Tyto tipy uveřejnil web Addicted2Success.com.

  Aktivně naslouchejte

  Když druhý člověk mluví, vyhněte se tomu, abyste pouze čekali, až skončí, abyste mohli začít mluvit vy. Místo toho radši aktivně naslouchejte. Přemýšlejte o tom, co se vám dotyčný snaží říct, a povzbuzujte jej.

  Používejte krátké, úderné věty

  U řady lidí má jejich mluvená řeč podobu jedné nekonečné věty. Snažte se myšlenky rozdělovat. Používejte kratší, úderná vyjádření, která mají začátek, prostředek a konec.

  Vyvarujte se negativních témat

  I když je samozřejmě nutné mluvit i o nepříjemných tématech, vyvarujte se toho, že byste si pořád stěžovali, na někoho házeli špínu nebo se topili v melancholii. Zaměřujte se na pozitivní témata a řešení problémů.

  Uzpůsobte svůj komunikační styl tomu, s kým se bavíte

  Každý má trochu jiný komunikační styl. A klíč k tomu si se svými podřízenými lépe rozumět je vždy na čas přijmout jejich styl ve chvíli, kdy se s nimi bavíte.

  Mluvte k věci

  Lidé nemají rádi, když někdo takříkajíc chodí okolo horké kaše. Zahoďte „omáčku“ a mluvte k věci.

  Pracujte se svojí řečí těla

  Nezapomínejte, že hovoříte nejenom ústy, ale především i vaším tělem. Naučte se používat gesta a řeč těla k tomu, abyste podtrhli to, co se snažíte lidem kolem sebe sdělit.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success