Five myths about leading people

Pět nepravdivých mýtů o vedení lidí

Are you an aspiring team leader? Or are you already a leader? Most people have the wrong idea about what it actually means to be a manager and what it requires. Here are five myths about management positions and leadership.

A leader has to be born that way

According to INC.com, the most common myth is that not everybody can be a leader, because if you aren't naturally talented in leadership, you can never achieve a management position. But that isn't true. The art of leadership can (and even must) be learned. Some people might be slightly more talented, but it doesn't play an important role in the final result.

A manager must have a perfect work history

Again, this is a mistake. The vast majority of managers admit that they made some bad mistakes during their professional career. They were also wrong about something, or short-sightedly took a job that proved to be a dead end. But it is true that a successful manager must be able to learn from his or her mistakes.

A leader must be a distinctive extrovert

A leader must be able to talk to different people and adjust to them. Then they have to motivate and lead them. Paradoxically, introverted people are better in adjusting to different people while communicating with them.

A manager must work more than the rest of the team

If by “more” we mean longer, that is not the case. A leadership position doesn't necessarily mean that the person works longer than the rest of the team. However, the leader is efficient, doesn't procrastinate and is able to delegate work and set priorities.

A manager must decisive in every situation

A successful leader must be able to say that he or she doesn't know, if that is the case. Also, every manager knows that the biggest strength is in cooperation. Instead of making a short-sighted decision on his own, a successful manager prefers talking about the situation with his or her subordinates.

 

-mm-

  Pět nepravdivých mýtů o vedení lidí

  Aspirujete na vedoucího týmu? Nebo už jím jste? Většina lidí má mylné představy o tom, co to vlastně znamená být vedoucím a co je k tomu zapotřebí. Přinášíme vám pět mýtů o manažerských pozicích a o vedení lidí, které nejsou pravda.

  Lídr se musí lídrem již narodit

  Podle INC.com je nejčastějším mýtem to, že lídrem nemůže být každý, protože pokud nemáte od přírody talent na vedení lidí, nemůžete nikdy na vedoucí pozici dosáhnout. To ale není pravda. Umění vést lidi se dá (a dokonce musí) naučit. Někdo k vedení lidí může mít od přírody predispozice, ale ty hrají v konečné výsledku tu nejmenší roli.

  Manažer musí mít perfektní pracovní minulost

  Opět omyl. Drtivá většina manažerů přiznává, že v minulosti udělali nějaké velké chyby během své profesní dráhy. Stejně tak se mýlili nebo vzali neprozřetelně práci, která se ukázala jako slepá ulice. Je ale pravda, že úspěšný manažer se umí ze svých chyb ponaučit.

  Lídr musí být extrovertní a výrazný

  Člověk na vedoucí pozici musí především umět jednat s různými lidmi a přizpůsobovat se jim. A následně je motivovat a vést. Paradoxně introvertnější lidé jsou lepší v tom se při komunikaci přizpůsobit s člověkem, se kterým mluví.

  Manažer musí pracovat více než zbytek týmu

  Pokud tím „více“ myslíme, že vedoucí musí pracovat „déle“, není tomu tak. Vedoucí pozice automaticky neznamená, že daný člověk pracuje déle, než zbytek týmu. Je ale efektivní ve své práci, nezahálí, umí delegovat práci a určovat si priority.

  Manažer se musí umět rozhodnout za každé situace

  Správný vedoucí umí říct, že neví, když neví. A stejně tak ví, že největší síla je ve spolupráci, a proto místo ukvapených rozhodnutí na vlastní pěst dává úspěšný manažer přednost probrání situace s podřízenými.

  -mm-

   

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele