How to manage introverts better

Jak lépe řidit introverty

Our recent article about introverts attracted an above-average number of readers. We have also discussed the topic in our LinkedIn group. We agreed that managers should know how to help their introverted employees achieve their best possible work performance.

For those of you who have not joined the discussion yet, or those who still have some room for improvement in your approach to introverts, we have prepared further recommendations, this time with the help of Inc.com. First of all, we recommend watching the TED talk by Susan Cain on introverts or read her book on how to succeed in an extroverted world called Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking (published also in Czech Ticho – Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit, Jan Melvil Publishing, 2012).

Do not distract them

Introverts are very sensitive to being distracted from their work. It is harder for them to get their concentration back once they have lost it. Managers should therefore make every effort to disturb their introverted subordinates only if absolutely necessary, and generally teach their people not to distract each other.

Leave them alone for a while

Tell your introverted people clearly that they are allowed to find a quiet place during the day to think independently and recover their energy. They should not feel that you are condemning them for this. You should provide them with a quiet part of your workplace where they can work without constant distractions.

Give them more control over their workplace

Introverts are very sensitive to their working environment, including light, temperature, and noise. Try to give them more opportunities to gain control over their work environment. Give them lamps or let them sit by the window.

Provide a sense of security

Open plan offices make introverts feel like they are constantly under the scrutiny of their colleagues. They feel uncomfortable, which reflects on their work. Try to provide them with at least a part of the workplace where they can feel safe.

-Kk-

  Jak lépe řidit introverty

  Náš nedávný článek o introvertech zaznamenal nadprůměrnou čtenost a o tomto tématu jsme diskutovali i v naší skupině HR News na síti LinkedIn. Shodli jsme se na tom, že manažeři by měli vědět, jak pomáhat introvertním zaměstnancům podávat nejlepší možné výkony.

  Pro ty z vás, kteří se do diskuse zatím nezapojili nebo cítí, že mají v přístupu k introvertům stále určité mezery, jsme dnes připravili další doporučení, tentokrát podle serveru Inc.com. Jako základ doporučujeme shlédnout TED talk Susan Cainové o introvertech či přečíst její knihu, jak uspět v extrovertním světě s názvem Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, která vyšla i v češtině pod názvem Ticho – Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit (Jan Melvil Publishing, 2012).

  Nevyrušujte

  Introverti jsou velmi citliví na vyrušení od práce a obtížněji hledají ztracené soustředění. Manažeři by proto měli vynaložit maximální úsilí, aby své introvertní podřízené rušili jen v nejnutnějších případech a obecně učit své lidi nerušit se navzájem.

  Nechte introverty chvíli o samotě

  Jasně jim řekněte, že souhlasíte s tím, aby si v průběhu dne našli tiché místo, aby mohli chvíli sami přemýšlet a obnovit energii. Neměli by mít pocit, že takové chování odsuzujete. Naopak byste jim měli zajistit tichá pracoviště, kde mohou pracovat bez neustálého rušení.

  Poskytněte více kontroly nad pracovištěm

  Introverti velmi citlivě vnímají své pracovní prostředí, například světlo, teplotu, hluk apod. Zkuste jim dát více možností, jak získat nad pracovním prostředím kontrolu. Dejte jim lampy, posaďte je k oknu apod.

  Zajistěte pocit bezpečí

  V kancelářích typu open space mají introverti pocit, že jsou neustále v centru pozornosti kolegů. Cítí se nepříjemně, což se také podepisuje na jejich práci. Pokuste se pro ně zajistit alespoň část pracoviště, kde se nebudou cítit pod drobnohledem.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele