Use nonverbal communication to improve your networking skills

Zlepšete se v networkingu díky neverbální komunikaci

The idea of building business contacts at conferences or other events gives many people goose bumps. Networking is synonymous with stress and is a necessary evil for them. If you also have a fear of similar events and try to avoid them as much as possible, try to think whether you are not missing out on business opportunities unnecessarily. The fact that you are an introvert does not matter. On the contrary, the advantage is in introverts' hands and this even applies to several areas that are important for successful networking. Stop making excuses and try to focus on nonverbal communication. Forbes.com recommends the following steps.

Change your attitude

Get rid of the stress by thinking that you have to get new business. The goal of networking is to establish new relationships with people in your field. Stop being focused on yourself and focus on others. Do not sell, but listen.

Straighten up

When we are insecure, we tend to slouch and cringe. This exposes our uncertainty even more. Therefore, before you enter the room, straighten your posture, pull your shoulders back and keep your arms slightly away from the body. That will help you show confidence and openness.

Get rid of physical barriers

Nervous people feel they must do something with their hands and that they can't just stand idly by. Often they go right to the buffet table and fill their hands with a glass or a plate. Alternatively, they play with their computer or phone or begin looking for something in their briefcase. However, if you want to talk to someone and look friendly don't put any obstacles between you and a new contact.

Shake hands

Touching is one of the strongest non-verbal signals. It creates a stronger bond between people. Shake hands with everyone you will speak with and you'll see that the conversation becomes easier.

Beware of a forced smile

Yes, a smile is important to start communication. It should, however, not be a forced grin, stretching from ear to ear. Smile less and more slowly, and it will look more natural.

Improve your eye contact

Looking directly into someone's eyes establishes contact and shows interest. So try to take networking events as opportunities to improve your eye contact skills. Pay attention to the color of people's eyes around you. You will have to look them in the eye a little bit longer, which will look more personal.

-kk-

  Zlepšete se v networkingu díky neverbální komunikaci

  Při představě navazování obchodních kontaktů na konferencích či dalších akcích naskakuje mnoha lidem husí kůže. Networking je pro ně synonymem stresu a nutného zla. Pokud i vy máte strach z podobných akcí a snažíte se jim všemožně vyhnout, zkuste zapřemýšlet, zda se tím zbytečně nepřipravujete o obchodní příležitosti. To, že jste introvert vůbec nevadí, naopak. Introverti jsou ve výhodě a to hned v několika oblastech důležitých pro úspěšný networking. Přestaňte se vymlouvat a zkuste zapracovat na neverbální komunikaci. Server Forbes.com doporučuje následující kroky.

  Změňte přístup

  Zbavte se stresu z toho, že si musíte domluvit nějaký obchod. Cílem networkingu je navázat nové vztahy s lidmi z oboru. Přestaňte se zabývat sami sebou s soustřeďte se na ostatní. Neprodávejte, ale poslouchejte.

  Narovnejte se

  Pokud jsme nejistí, máme tendenci se hrbit a krčit. To vystavuje naši nejistotu na odiv všem ostatním. Než proto vstoupíte do místnosti, narovnejte se, zatáhněte ramena a držte paže mírně od těla. Tím ukážete sebedůvěru a otevřenost.

  Zbavte se fyzických bariér

  Nervózní člověk má pocit, že musí dělat něco s rukama a že si nemůže dovolit jen tak nečinně stát. Často proto jde hned ke stolu s občerstvením a zaplní si ruce talířkem či sklenicí. Případně si vyndá počítač či telefon nebo alespoň začne něco hledat v aktovce. Pokud však chcete s někým mluvit a působit přitom přátelsky, je lepší nestavět mezi vás žádné překážky.

  Podejte si ruce

  Dotek je jeden z nejsilnějších neverbálních signálů. Vytváří silnější pouto mezi lidmi. S každým, s kým chcete mluvit, si proto nejprve podejte ruce a uvidíte, že vám hovor půjde snadněji.

  Pozor na křečovitý úsměv

  Ano, úsměv je důležitý při navazování komunikace. Nikoli však křečovitý úsměv od ucha k uchu. Usmívejte se méně a pomaleji, bude to působit přirozeněji.

  Vylepšete oční kontakt

  Pohled do očí navazuje kontakt a ukazuje zájem. Zkuste proto brát networkingové akce jako příležitosti, jak se zdokonalit v udržování očního kontaktu. Všímejte si, jakou barvu očí mají lidé kolem vás. Budete jim pak hledět do očí trochu déle, což bude působit osobněji.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu