End your mobile phone addiction

Zbavte se závislosti na mobilním telefonu

Are you in control of your mobile phone, or does the phone control your life? If you hesitate before you answer if you are a mobile phone addict, we have good news for you. You can get rid of this addiction. Yes, modern technology has become a normal part of our lives, but we should not forget who serves who. You do not have to stop working every time you get a text or an e-mail appears on your phone. You do not even have to answer the phone when it rings. And you definitely do not need to spend more time with your phone than with your loved ones.

The Time Management Ninja website published some practical advice on how to get rid of mobile phone addiction. The website also pointed out specific types of situations when you should not check your phone. So you can join us and take a little test on how serious your addiction is.

Why you DON'T HAVE TO check your phone

1. Remember that the phone is here for you

The purpose of the phone is not to disturb you anytime anybody wants to contact you. You have it in order to be able to communicate with others when you want.

2. Pay more attention to people than to the phone

Do you know the type of annoying people who constantly play with their phones even if they are speaking with you face to face? Be careful not to behave the same way.

3. You do not have to record everything

Your cell phone has a camera and can also make videos. However, this does not mean that you have to take pictures and video of everything you see. Does it make any sense going to see a concert only to see it through the camera? Do not miss real experiences.

4. You can turn your phone off

Yes, you really can. Just press one button and your phone is switched off or at least turned on silent mode. Then you will not be disturbed when you need to concentrate on an important task. If you have not learned to turn off the sound of your phone and e-mail notifications yet, do it as soon as possible.

When you DON'T HAVE TO check your phone

People routinely check their phones about a hundred times a day, some even thousands of times a day, and then it is clear who controls whom. In the following situations, it is not necessary to monitor your mobile phone and do not worry, you will not miss anything. Try to be honest and answer which situations you have problems with.

 • In bed - both in the morning and evening,

 • at breakfast,

 • in the elevator,

 • in the bathroom and on the toilet,

 • at a red light,

 • at meetings,

 • when talking to somebody in person,

 • when shopping,

 • when on a walk,

 • in the cinema or theater,

 • at lunch,

 • when you are with your spouse and children.

What other situations do you think are unsuitable times to check a mobile phone?

-kk-

  Zbavte se závislosti na mobilním telefonu

  Jste pány svého mobilního telefonu, nebo naopak on řídí váš život? Pokud při odpovědi na tuto otázku váháte, zda nejste na mobilu závislí, máme při vás dobré zprávy. I této závislosti se dá zbavit. Ano, moderní technologie jsou běžnou součástí našich životů, neměli bychom však zapomínat, kdo komu slouží. Nemusíte pokaždé přerušit svou činnost, když pípne sms nebo vám na mobil přijde e-mail. Nemusíte dokonce ani telefon zvedat, když zvoní. A rozhodně s ním nemusíte trávit více času než s blízkými lidmi.

  Praktické rady, jak se zbavit závislosti na mobilním telefonu, publikoval server Time Management Ninja. Upozornil také na konkrétní případy situací, kdy byste neměli sledovat telefon. Můžete si tedy spolu s námi udělat malý test, jak jste na tom.

  Proč NEMUSÍTE sledovat mobil

  1. Pamatujte, že mobil je tu pro vás

  Neslouží k tomu, aby vás mohl kdokoli kdykoli rušit. Máte jej proto, aby vám umožnil komunikovat s ostatními, kdy vy budete chtít.

  2. Věnujte větší pozornost lidem než telefonu

  Znáte ty nepříjemné lidi, kteří si neustále hrají s telefonem, i když s vámi mají komunikovat tváří v tvář? Dávejte si pozor, abyste se nechovali stejně.

  3. Nemusíte všechno zaznamenávat

  Váš mobil má fotoaparát a umí i natáčet video. To však neznamená, že musíte fotit a natáčet všechno, co vidíte. Má například smysl chodit na koncert, abyste si jej natočili? Nepřipravujte se o skutečné zážitky.

  4. Mobil můžete vypnout

  Ano, je to opravdu tak. Stačí stisknout jedno tlačítko a váš telefon se vypne nebo alespoň aktivuje tichý mód. Pak vás nebude rušit, když se potřebujete soustředit na důležitý úkol. Pokud jste se ještě nenaučili vypínat zvuk a oznámení o příchodu nových zpráv, rychle se to naučte.

  Kdy NEMUSÍTE sledovat mobil

  Lidé zcela běžně kontrolují své telefony asi stokrát denně, někteří ale i tisíckrát. Pak je ale jasné, kdo koho řídí. V následujících situacích není třeba mobil sledovat a nebojte se, opravdu nic vám neuteče. Zkuste si upřímně odpovědět, se kterými situacemi máte problém.

  • V posteli – ráno i večer,

  • při snídani,

  • ve výtahu,

  • v koupelně a na toaletě,

  • když je na semaforu červená,

  • na poradě,

  • když mluvíte s někým osobně,

  • při nákupech,

  • na procházce,

  • v kině nebo divadle,

  • na obědě,

  • když se věnujete manželce a dětem.

  Jaké další situace jsou podle vás nevhodné ke kontrolování mobilu?

  -kk-

  Zdroj: Time Management Ninja - praktické tipy pro řízení času
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Time Management Ninja